14 MAI

Vorbind adevărul în dragoste, să creștem în toate în el, care este capul, Cristos Efeseni 4:15.

Ce înseamnă a crește în har? Înseamnă a crește în favoarea Domnului, printr-o intimă cunoaștere personală și părtășie cu El prin spirit. Dar creșterea în har fără de o creștere în cunoștință este imposibilă, căci însuși scopul acestei comuniuni este să ne edificăm într-o mai desăvârșită cunoștință și o mai desăvârșită cunoaștere a Domnului — să ne aducă într-o mai strânsă legătură cu planul divin și să ne dea privilegiul să fim „conlucrători cu El” la executarea acestui plan. Dacă-L iubim și-L ascultăm pe Domnul și dacă vrem să creștem în favoarea Lui, atunci Cuvântul Lui scris este obiectul cugetărilor și studiilor noastre zilnice și în acest fel creștem în cunoștință — Z ’03, 200 (R3215).

*       *       *

Misiunea creștinului este să vestească Cuvântul lui Dumnezeu; și ar trebui să o îndeplinească mai ales din motivul și prin exteriorizarea iubirii dezinteresate. Celui care prezintă astfel Adevărul, Cristos, Capul nostru, îi dă astfel de experiențe care îi vor da posibilitatea să se dezvolte în orice lucrare bună și să crească până la deplinătate la locul său și ca moștenitor al Împărăției — PT 1936, 64.

Pasaje paralele: Zaharia 8:16; 2 Corinteni 4:2; Efeseni 4:25; Psalmii 32:2; Ioan 1:47; Romani 12:9; 1 Petru 1:22; 2:2; 1 Ioan 3:18; Efeseni 2:21; 2 Petru 3:18; Efeseni 1:21, 22; 5:23; Coloseni 1:18, 19; 2:19.

Cântări: 78, 4, 47, 74, 114 [-], 128 [109], 150 [-].

Poeziile Zorilor, 243: Rolul femeii.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 323 (R5977: Cum putem crește în Cristos ― VDM, Vol. 1, Nr. 3, pag. 36).

Lectură suplimentară:  Z ʼ14, 44 (R5396: „Unde este comoara voastră” VDM, Vol. 15, Nr. 4, pag. 1069); Z ʼ16, 61 (R5489: Responsabilitatea noastră privind Adevărul Prezent VDM, Vol. 13, Nr. 3, pag. 910); Z ʼ15, 173 (R5703: Clasa care va fi cinstită de Domnul VDM, Vol. 8, Nr. 4, pag. 550); Z ʼ15, 185 (R5710: Sursa adevăratei înălțări VDM, Vol. 8, Nr. 3, pag. 537); Z ʼ15, 201 (R5720: Cum să vestim adevărul VDM, Vol. 8, Nr. 1, pag. 519).

L.T. în limba rusă; R5396; R5489; R5703; R5710; R5720.

L.T. în limba ucraineană; R5396; R5489; R5703; R5710; R5720.

L.T. în limba engleză; R3215; R5396; R5489; R5703b; R5710; R5720.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultat au avut ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 14 MAI (Cântarea 54) *Z ʼ16, 197 (R5917: Căutând un loc în Împărăția lui Dumnezeu VDM, Vol. 3, Nr. 1, pag. 158).