23 MAI

Și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora Ioan 13:14.

Aceasta ar însemna că discipolii lui Cristos trebuie să vegheze reciproc asupra binelui lor; să se țină unii pe alții curați, sfinți, puri; să se ajute unii pe alții să învingă încercările, ispitele și asalturile acestei lumi rele, rezultate din cele trei surse ale ispitelor: „lumea, trupul și diavolul”. Numai pe măsură ce cultivăm diferitele haruri ale spiritului — smerenia, răbdarea, blândețea, dragostea frățească, iubirea — putem spera să fim în special de ajutor altora la îmbrăcarea acestor podoabe ale caracterului și ale curățeniei vieții și la îndepărtarea întinărilor trupului și lumii — Z ’97, 243 (R2200).

*       *       *

Cu siguranță, îndemnându-ne să ne spălăm picioarele unii altora, Domnul nu s-a referit la picioarele noastre literale, căci în condițiile actuale ar fi opusul spiritului pe care El l-a manifestat prin aceea că a spălat picioarele discipolilor Săi. După cum, spălându-le picioarele, Isus i-a făcut să se simtă confortabil și astfel le-a slujit, tot așa îndemnul Său pentru noi de a ne spăla picioarele unii altora, ar însemna să ne slujim unii pe alții în iubire, chiar și în cele mai umile feluri — PT 1935, 62.

Pasaje paralele: Matei 4:19; 10:16-24; 20:25-28; 23:8-11; Ioan 4:36-38; Luca 10:1, 2; Faptele 6:3, 4; 13:1-3; 20:24; Romani 10:14, 15; 1 Corinteni 9:16-20; 2 Corinteni 5:18-20; Efeseni 4:11, 12; Evrei 5:4; Isaia 32:20; 52:11; Ieremia 20:9; Maleahi 2:6, 7; Ioan 13:13-17; 1 Corinteni 3:7-10.

Cântări: 309 [179], 22, 275 [-], 70, 210 [-], 23, 49.

Poeziile Zorilor, 169: Du-te, lucrează mai departe.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 273 (R5090: Spălarea picioarelor ca lecție de umilință  ― VDM, Vol. 22, Nr. 2, pag. 1631).

Întrebări: I-am slujit eu pe frați săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?