23 MAI

Și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora Ioan 13:14.

Aceasta ar însemna că discipolii lui Cristos trebuie să vegheze reciproc asupra binelui lor; să se țină unii pe alții curați, sfinți, puri; să se ajute unii pe alții să învingă încercările, ispitele și asalturile acestei lumi rele, rezultate din cele trei surse ale ispitelor: „lumea, trupul și diavolul”. Numai pe măsură ce cultivăm diferitele haruri ale spiritului — smerenia, răbdarea, blândețea, dragostea frățească, iubirea — putem spera să fim în special de ajutor altora la îmbrăcarea acestor podoabe ale caracterului și ale curățeniei vieții și la îndepărtarea întinărilor trupului și lumii — Z ’97, 243 (R2200).

*       *       *

Cu siguranță, îndemnându-ne să ne spălăm picioarele unii altora, Domnul nu s-a referit la picioarele noastre literale, căci în condițiile actuale ar fi opusul spiritului pe care El l-a manifestat prin aceea că a spălat picioarele discipolilor Săi. După cum, spălându-le picioarele, Isus i-a făcut să se simtă confortabil și astfel le-a slujit, tot așa îndemnul Său pentru noi de a ne spăla picioarele unii altora, ar însemna să ne slujim unii pe alții în iubire, chiar și în cele mai umile feluri — PT 1935, 62.

Pasaje paralele: Matei 4:19; 10:16-24; 20:25-28; 23:8-11; Ioan 4:36-38; Luca 10:1, 2; Faptele 6:3, 4; 13:1-3; 20:24; Romani 10:14, 15; 1 Corinteni 9:16-20; 2 Corinteni 5:18-20; Efeseni 4:11, 12; Evrei 5:4; Isaia 32:20; 52:11; Ieremia 20:9; Maleahi 2:6, 7; Ioan 13:13-17; 1 Corinteni 3:7-10.

Cântări: 309 [179], 22, 275 [-], 70, 210 [-], 23, 49.

Poeziile Zorilor, 169: Du-te, lucrează mai departe.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 273 (R5090: Spălarea picioarelor ca lecție de umilință  ― VDM, Vol. 22, Nr. 2, pag. 1631).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 440 (R4928: Harul umilințeiVDM, Vol. 25, Nr. 1, pag. 1916); Z ʼ13, 57 (R5186: Smerenia un element al curajului adevăratVDM, Vol. 20, Nr. 3, pag. 1446); Z ʼ16, 40 (R5846: Cei smeriți vor fi înălțațiVDM, Vol. 5, Nr. 1, pag. 305).

L.T. în limba rusă; R5186_1; R5846.

L.T. în limba ucraineană; R5186_1; R5846.

L.T. în limba engleză; R2200; R2201; R4928; R5186.

Întrebări: I-am slujit eu pe frați săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 23 MAI (Cântarea 357) Z ʼ11, 189 (R4842a: Haina dreptății lui CristosVDM, Vol. 26, Nr. 3, pag. 2083).