21 FEBRUARIE

Pentru că tu ești stânca mea și fortăreața mea; de aceea, pentru numele tău condu-mă și călăuzește-mă Psalmii 31:3.

După ce Domnul ne-a dat anumite lecții și experiențe, dintre care unele au ajuns la noi în împrejurări pașnice și liniștite, ordinea procedurii se poate schimba și manifestarea providențelor Domnului poate duce la întreruperea acestor împrejurări care au fost favorabile și nefavorabile în unele privințe — ducând la împrejurări și condiții noi. Nu se cuvine pentru adevăratul israelit spiritual să murmure, să se plângă sau chiar să-și exprime alegerea, ci să caute conducerea Domnului. Dacă poate distinge conducerea providenței divine, chiar dacă ar fi în condiții de pustiu și mai aspre și mai puțin de dorit decât cele în care se afla mai înainte, el trebuie să urmeze conducerea Domnului încrezător, cântând cântecele credinței și ale încrederii — Z ’02, 249 (R3060).

*       *       *

Ca Stâncă a noastră, Dumnezeu este Protectorul nostru, așa cum o stâncă care se ridică mult deasupra valurilor furtunoase îl protejează pe cel care s-a refugiat pe ea de furtună. Ca Fortăreață a noastră, El nu numai că ne apără de atacurile dușmanilor noștri, ci El ne întărește, de asemenea, să respingem atacurile lor și să-i lovim cu toată puterea. Ca Protector și Întăritor al nostru, El ne conduce prin Adevărul Său și ne călăuzește prin providențele Sale ca noi să dobândim un caracter ca al Lui. Ca Conducător al nostru, El ne îndrumă pașii; ca Călăuză a noastră, El ne arată cărarea noastră printre căile necunoscute nouă, chiar până în Împărăție — PT 1935, 15.

Pasaje paralele: Geneza 28:15; 49:24, 25; Exodul 6:6, 7; 12:13, 17, 23; 14:29, 30; 19:4; 23:20; Numeri 23:23; Deuteronom 32:4; Iov 1:10; Psalmii 34:15, 17, 19, 20; 41:1-3; 46:1-7; 91; 121; 125:1-3; 146:7, 8; Matei 10:29-31.

Cântări: 126 [-], 63, 67, 99 [-],  286 [-], 288 [-], 293 [-].

Poeziile Zorilor, 112: Condu-mă.

Lectură din Turn: Z ʼ02, 248 (R3060: În drum spre Canaan).

L.T. în limba rusă.

L.T în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: În ce mod m-am supus eu lui Dumnezeu săptămâna aceasta ca Întăritor al meu și Călăuză a mea? Din ce motiv? În ce împrejurări? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 21 FEBRUARIE (Cântarea 278)