20 decembrie

Studiază să te arăți tu însuți aprobat lui Dumnezeu, un lucrător care să nu se rușineze, împărțind drept cuvântul adevărului — 2 Timotei 2:15, KJV.

Cuvântul „studiu” are mare semnificație; și numai cei care studiază găsesc calea îngustă spre aprobarea și acceptarea divină. Studiază ca să te arăți aprobat — studiază doctrina; studiază-ți conduita pentru a o ține în armonie cu doctrina. Studiază cum să încurajezi pacea și prosperitatea Sionului și cum să te aperi pe tine și să-i aperi pe alții de săgețile erorii și de otrava unui spirit rău, lumesc. Studiază ca să îndeplinești datoriile soldatului credincios al crucii — atât faptele aparent nesemnificative, cât și faptele cele mai curajoase și mai nobile — Z ’02, 318 (R3096).

                                                                 *       *       *

Copiii lui Dumnezeu, mai ales cei care sunt învățători, nu trebuie să accepte cu necugetat și fără întrebări orice opinii prezentate lor. Ei trebuie să le studieze și să le verifice dacă se armonizează sau nu cu ele însele, cu versetele și doctrinele Bibliei, cu caracterul lui Dumnezeu și cu răscumpărarea dată de Cristos, cu faptele și scopurile Bibliei față de Dumnezeu, față de Cristos, față de biserică și față de lume. Poporul Domnului trebuie să accepte doar ceea ce s-a dovedit a fi în armonie cu aceste șapte lucruri. O astfel de studiere și verificare este necesară dacă vrem să fim lucrători aprobați de Dumnezeu, și aceasta va avea ca rezultat faptul că niciodată nu va trebui să ne plecăm capul rușinați de înfrângere în controversă, și ne va permite din ce în ce mai corect să distingem o caracteristică a Cuvântului de alta, oferindu-ne o vedere clară și corectă asupra doctrinelor, preceptelor, promisiunilor, îndemnurilor, profețiilor, istoriilor și tipurilor separate ale Bibliei, și dându-ne capacitatea de a le folosi — PT 1934, 175.

Pasaje paralele: Iosua 1:8; 2 Cronici 29:11; Isaia 40:9; 52:11; 57; 14; Ieremia 1:7, 8, 17-19; Ezechiel 2:6-8; 3:8-10, 17-21, 27; Matei 7:6; 10:7, 11-13, 16, 25, 27, 28; 20:25-28; 28:19, 20; Ioan 21:15-19; Faptele 20:28; Romani 12:6-8; 1 Corinteni 4:1, 2; 9:16, 17; 2 Corinteni 1:24; 4:1, 2, 5; 1 Timotei 1:3, 4, 11, 18, 19; 4:6, 7, 12-16; 2 Timotei 4:2, 5.

Cântări: 22, 49, 70, 116 [-], 164 [124], 210 [-], 309 [179].

Poeziile Zorilor, 5: Marile adevăruri.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 232 (R5511: Instrucțiuni pentru lucrătorii lui Dumnezeu ― VDM, Vol. 12, Nr. 6, pag. 873).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 183 (R4838: „Străduiește-te să te prezinți aprobat” VDM, Vol. 26, Nr. 4, pag. 2090).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană; R4838.

L.T. în limba engleză; R3096; R4838.

Întrebări: Am slujit eu săptămâna aceasta Adevărului? În ce mod? Din ce motiv? În ce împrejurări? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 20 DECEMBRIE [R1671] (Cântarea 48)