21 decembrie

Cine este vrednic? — Apocalipsa 5:2.

Preaiubiților, deoarece ne dăm seama că până acum Dumnezeu ne-a socotit vrednici să privim în sulul planului Său, care a fost deschis pentru noi de către binecuvântatul nostru Domn Isus, Leul din seminția lui Iuda, să ne dovedim vrednicia de a continua să privim în el și să citim minunatele lucruri ale legii Sale, printr-o credincioasă ascultare și loialitate față de ea în toate lucrurile. Să nu subapreciem marele nostru privilegiu de a fi socotiți vrednici să avem parte în serviciul binecuvântat de reflectare a luminii Adevărului divin. Să dovedim că suntem giuvaere de cea mai rară valoare, adevărate diamante, primind cu toată inima și transmițând frumos altora lumina Adevărului, și să îndurăm cu credincioșie cea mai aspră apăsare pe care Dumnezeu o poate permite asupra noastră, pentru că dacă suntem credincioși în aceste lucruri mici, vom fi, la timpul potrivit, socotiți vrednici și să domnim cu Cristos în putere și glorie mare — Z ’02, 333 (R3103).

*       *       *

Întrebarea din textul nostru se referă la cine a fost vrednic să interpreteze și să execute Planul lui Dumnezeu. Îngerul puternic care a pus întrebarea a reprezentat Legământul Legii, care, în timpul Veacului Iudaic nu a găsit pe nimeni vrednic să interpreteze și să execute Planul lui Dumnezeu. Iar oamenii temători de Dumnezeu din Veacul acela și acesta s-au întristat de păcătoșenia dovedită de Lege a familiei umane. Dar binecuvântat să fie harul Dumnezeului nostru, care a găsit pentru noi o fântână a Vieții prin Înțelepciunea, Dreptatea, Iubirea și Puterea care lucrează în Isus Cristos și prin El, Mielul înjunghiat înainte de întemeierea lumii! Cel puternic în mijlocul conducătorilor poporului lui Dumnezeu nu numai că a împlinit fiecare cerință a Dreptății ținând perfect fiecare precept al ei și înfruntând sentința ei împotriva lui Adam și a neamului său, dar a împlinit și fiecare sugestie a Iubirii folosind din plin fiecare ocazie de sacrificiu. El este vrednic! Da, El este cu totul de iubit! — PT 1933, 177.

Pasaje paralele: Apocalipsa 5:6, 9-14; Psalmii 45:2; Isaia 11:5; 53:9; Mica 5:4; Matei 12:41, 42; 27:3, 4; Luca 3:16; 23:41; Ioan 1:14; 5:30, 34, 41; 7:18; Faptele 13:28; 1 Corinteni 1:24; 2 Corinteni 4:4; 5:21; Coloseni 1:19; 2 Timotei 2:13.

Cântări: 167 [-], 10, 59, 155 [119], 157 [121], 190 [-], 268 [-].

Poeziile Zorilor, 34: Isus.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 252 (R5943: Sulul cărții divine ― cine este vrednic să privească în el? VDM, Vol. 2, Nr. 3, pag. 105).

Lectură suplimentară:

L.T. în limba rusă;

L.T. în limba ucraineană; R3103.

L.T. în limba engleză; R3103.

Întrebări: Ce a fost Cristos pentru mine săptămâna aceasta? În ce mod? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 21 DECEMBRIE [R3285] (Cântarea 398)