19 decembrie

Să nu se fălească cel care își încinge armura ca cel care și-o dă jos — 1 Împărați 20:11.

Proba rezistenței este desigur una dintre cele mai aspre probe ale credincioșiei la care este supusă Biserica aleasă. Este proba care măsoară și înregistrează puterea tuturor celorlalte virtuți și haruri, și niciun soldat al crucii nu va fi încoronat cu laurii victoriei dacă nu va ține piept acestei probe. … În bătălia acestei zile, precum și în toate celelalte bătălii, sforțarea dușmanului este să surprindă, să atace pe neașteptate și să învingă poporul Domnului. Prin urmare, singura pregătire care se poate face pentru a întâmpina astfel de pericole este vegherea și rugăciunea constantă și îmbrăcarea întregii armuri a lui Dumnezeu — Adevărul și spiritul Adevărului — Z ’94, 155 (R1656).

                                                             *       *       *

Deși poporul Domnului își poate găsi plăcerea în Domnul și și-o găsește, nu este potrivit ca el să se laude, căci aceasta nu este nimic altceva decât laudă de sine. Uneori am putea fi îndreptățiți într-o oarecare măsură să vorbim cu modestie despre realizările noastre din trecut, dar niciodată într-un mod lăudăros. Cu mult mai puțin se cuvine a ne lăuda cu faptele viitoare a căror îndeplinire nu este sigură. Astfel de laudă este înălțare de sine, de obicei îi disprețuiește pe alții și aproape întotdeauna este insultă pentru Dumnezeu. De obicei, nu numai că lăudărosul nu reușește să facă bine, dar, de asemenea, sfârșește în dezastru. Nu este loc de laudă în noi înșine. Ce avem ce nu am primit? Trebuie cerșetorul să se laude cu milosteniile pe care le primește? Nu este prin harul Domnului binele pe care l-am dobândit? Să fim deci zeloși ca să-I dăm glorie pentru locul nostru și realizările noastre, și să ne gândim la noi înșine ca la obiectele bunătății și iubirii Sale nemeritate — PT 1935, 172.

Pasaje paralele: Proverbe 27:1; Isaia 10:15; Psalmii 49:6-9; 52:1; 94:4; Romani 3:27; 11:17-21; 1 Corinteni 1:17-31; 4:6, 7; 2 Corinteni 10:12-17; Efeseni 2:8-10.

Cântări: 184 [-], 13, 15, 63, 123 [-], 135 [114], 291 [330].

Poeziile Zorilor, 236: Fapte, nu vorbe.

Lectură din Turn: Z ʼ94, 155 (R1656).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 28 (R4956a: Proba rezistențeiVDM, Vol. 24, Nr. 5, pag. 1888).

L.T. în limba rusă;

L.T. în limba ucraineană;

L.T. în limba engleză; R4956_1;

Întrebări: M-am lăudat eu săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 19 DECEMBRIE [R4132] (Cântarea 174)