17 FEBRUARIE

Luați jugul meu asupra voastră … fiindcă jugul meu este ușor și sarcina mea este ușoară Matei 11:29, 30.

Cei care poartă acest jug au asigurarea Cuvântului divin că toate lucrurile lucrează împreună spre binele lor și cu cât sarcina lor este mai grea, cu atât mai mare le va fi binecuvântarea și răsplata, în curând; cu cât mai aspre le sunt experiențele timpului prezent, cu atât mai strălucitoare va fi gloria lor, cu atât mai strălucitor va fi caracterul lor și cu atât mai cizelați și potriviți vor fi pentru Împărăție. Din acest punct de vedere orice sarcină este ușoară, pentru că jugul nostru este apreciat și este atât de ușor și rezonabil; în plus sarcina noastră este așa de ușoară pentru că Domnul este cu noi în acest jug Z ’00, 137 (R2623).

*       *       *

Jugul este acceptarea noastră generală a voinței Domnului; sarcina sunt amănuntele pe care Domnul vrea ca noi să le facem, chiar până acolo încât să suferim pentru voința Sa. Dacă luăm jugul în spiritul iubirii, aflăm că, într-adevăr, este ușor; iar când purtăm sarcina amănuntelor voinței Domnului, chiar până la suferință, găsim că sarcina este ușurată cu ajutorul jugului iubirii. Iubirea ușurează orice sarcină, micșorează orice povară, înveselește orice întristare, sfințește orice durere și înconjoară cu un halou de fericire chiar purtând cele mai mici sarcini și făcând cele mai obișnuite lucruri — PT 1927, 15.

Pasaje paralele: Matei 16:24; Marcu 8:34-38; Luca 9:23, 24; 1 Ioan 5:3; Leviticul 26:13; Isaia 9:4; 10:27; Ieremia 2:20; 5:5; 30:8; Plângerile 3:27; Proverbe 23:26; Romani 6:13, 16, 19; 12:1; 2 Corinteni 8:5.

Cântări: 160 [122], 8, 14, 114 [-], 191 [247B], 208 [147], 244 [-].

Poeziile Zorilor, 190: „Veniți la mine.”

Lectură din Turn: Z ʼ00, 134 (R2623: Cunoștința mărește responsabilitățile).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Cum au fost pentru mine jugul și sarcina lui Isus săptămâna aceasta? De ce? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 17 FEBRUARIE (Cântarea 319)