16 FEBRUARIE

Prin onoare și dezonoare, prin vorbire de rău și vorbire de bine, ca înșelători și totuși adevărați … nedând poticnire în nimic, ca nu cumva serviciul să fie defăimat — 2 Corinteni 6:8, 3.

În timp ce ne îndeplinim îndatoririle cât putem de bine și când este evident că binecuvântarea și favoarea lui Dumnezeu sunt asupra noastră și asupra afacerilor noastre în cel mai înalt grad, deodată pot apare necazuri, se pot ivi împotriviri, puterile întunericului par să triumfe și pentru un moment putem apare ca vinovați înaintea oamenilor și parcă și providența divină ne-ar fi părăsit. Astfel de experiențe, fără îndoială, sunt foarte folositoare, căci, deși cântăm:

„Mai bine a umbla cu Dumnezeu în întuneric,

Decât a merge singur în lumină”,

totuși, aceasta poate fi doar o laudă goală, dacă nu am trecut prin experiențe grele, care să dezvolte în noi o astfel de credință și o astfel de încredere, încât să ne ținem de mâna Domnului și să fim și în cel mai întunecos ceas încrezători în providența divină — Z ’01, 314 (R2885).

*       *       *

Creștinul are experiențe foarte diferite în viața sa, și în mijlocul acestor experiențe foarte diferite creștinul trebuie să se păstreze în iubirea lui Dumnezeu și să urască egoismul. Oricât de iubit, onorat sau lăudat ar fi, aceasta nu trebuie să-l abată de la loialitatea față de Dumnezeu, și oricât de dezonorat, defăimat și acuzat pe nedrept ar fi, aceasta nu trebuie să-i strice inima și să-l facă un netrebnic. Lozinca sa în orice împrejurare este loialitatea față de dreptate, care trebuie să triumfe în cele din urmă — PT 1933, 16.

Pasaje paralele: Faptele 20:17-35; 24:16; Romani 12:3-8; 1 Corinteni 2:1-8; 3:5-15; 4:1-4, 9-16; 9:12-23; 2 Corinteni 2:12-17; 3:1-12; 4; 5:11-21; 6:1-12; 1 Timotei 5:17; 2 Timotei 2:10; Evrei 13:7.

Cântări: 134 [113], 277 [-], 307 [-], 273 [152], 322 [-], 325 [-], 326 [-].

Poeziile Zorilor, 281: Lumina iubirii din ochii Lui.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 291 (R5773: „Ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul”VDM, Vol. 6, Nr. 5, pag. 426).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am suferit eu săptămâna aceasta pentru că am depus mărturie pentru Adevăr? Cum s-a întâmplat? Cum am suportat suferința? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 16 FEBRUARIE (Cântarea 164)