15 FEBRUARIE

Cel ce ține cuvântul lui, în el, într-adevăr, dragostea lui Dumnezeu este desăvârșită — 1 Ioan 2:5.

Proba este ascultarea. În măsura în care respectăm Cuvântul Domnului, în aceeași măsură iubirea lui Dumnezeu este desăvârșită în noi. Căci dacă am primit mintea lui Cristos, Spiritul sfânt, Spiritul lui Dumnezeu, efectul va fi acela de a vrea cât și de a face după buna Sa plăcere, pe măsura capacității noastre. Această capacitate trebuie să crească mereu, din an în an. Și, deși nu putem spera să fim desăvârșiți până când vom fi înviați și vom primi trupuri noi, totuși, tot acest timp trebuie să păstrăm o legătură atât de strânsă cu Domnul în spiritul minții noastre, încât să putem avea o continuă părtășie cu El (1 Ioan 1:7) — Z ’97, 312 (R2235).

*       *       *

A ține Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă, prin voința cea nouă, a ține Cuvântul asupra sentimentelor noastre până când ele răspund la Spiritul Cuvântului. Dacă continuăm perseverent în acest proces în toate împrejurările vieții, inevitabil vom dezvolta iubirea divină până la desăvârșire în inimile noastre, care constă din iubirea supremă pentru Tatăl, iubirea pentru Fiul care este următoarea după iubirea supremă, iubirea pentru frați mai mult decât pentru sine și iubirea pentru lume și pentru dușmanii noștri care este egală cu cea pentru sine — PT 1934, 15.

Pasaje paralele: Ioan 14:15, 16, 21, 23; Geneza 18:19; Exodul 19:5; 20:6; 24:7; Numeri 9:23; 14:24; 1 Împărați 3:14; Psalmii 18:44; 25:10; 111:10; 143:10; Proverbe 19:16; Matei 5:19; 12:50; 13:23; Luca 6:46-48; Ioan 15:10, 14, 16; Faptele 4:19; 5:29; Romani 6:17; 1 Ioan 3:22, 24; 2 Ioan 6, 9; Apocalipsa 12:17.

Cântări: 315 [-], 145 [-], 20, 125 [-], 130 [111], 136 [-], 1.

Poeziile Zorilor, 266: O viață trăită cu folos.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 387 (R4896: A ne hrăni din cuvintele lui Dumnezeu  ― VDM, Vol. 25, Nr. 4, pag. 1978).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultat au dat ele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 15 FEBRUARIE (Cântarea10