17 decembrie

Preaiubiții mei … lucrați la propria voastră salvare cu teamă și tremur. Fiindcă Dumnezeu este cel care lucrează în voi, deopotrivă a voi și a face după buna lui plăcere — Filipeni 2:12, 13, KJV.

Dumnezeu este Cel care s-a îngrijit pentru răscumpărarea noastră în Cristos Isus și Dumnezeu este Cel care ne-a atras la Sine și ne-a făgăduit tot harul necesar pentru a umbla în cărările dreptății, și mai mult, chiar pentru a urma în urmele lui Isus pe calea sacrificiului de sine. Prin urmare, în timp ce cu frică și cutremur — cu mare grijă — ne străduim să lucrăm la salvarea noastră, avem totdeauna privilegiul să ne dăm seama de harul promis pentru ajutor în orice vreme de nevoie și să fim încrezători că cele mai bune eforturi ale noastre pentru dreptate sunt acceptate de Dumnezeu, când sunt făcute prin meritul dreptății lui Cristos, acordat nouă prin credință — Z ’97, 147 (R2154).

*       *       *

A lucra la propria noastră salvare înseamnă a îndeplini condițiile consacrării noastre, adică, de a rămâne morți față de voința proprie și față de voința lumii, în timp ce, ca sacrificiu, folosim până la moarte, pentru cauza lui Dumnezeu, tot ce avem ca oameni, și de a rămâne vii față de voința lui Dumnezeu în meditare, veghere, rugăciune, mărturie, dezvoltarea caracterului și îndurare conform Cuvântului lui Dumnezeu. Problemele, persoanele și rezultatele implicate necesită să facem acest lucru cu frica și tremurul care caracterizează venerația față de Dumnezeu; căci în lucrul la salvarea noastră — eliberarea noastră de Satan, de lume și de carne — Dumnezeu lucrează în noi prin Spiritul și Cuvântul Său, prin care, în timp ce cooperăm cu El, ne face să voim și să înfăptuim biruirea răului și dezvoltarea binelui. Așadar, este de datoria noastră să cooperăm cu El cu acea frică și tremur care marchează reverența față de Dumnezeu în toate lucrurile — PT 1936, 166.

Pasaje paralele: Ioan 3:27; 6:27-29; Evrei 4:1, 11; 2 Corinteni 7:1; 1 Petru 1:5-8; 2 Petru 1:10; Evrei 6:11, 12; 2 Corinteni 3:5; Efeseni 2:8, 9; Proverbe 10:16; 16:1; Ieremia 32:39; Evrei 13:20, 21; Isaia 26:12.

Cântări: 130 [111], 191 [247B], 13, 95, 8, 192 [140], 208 [147].

Poeziile Zorilor, 71: Ai credință în Dumnezeu.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 54 (R5854: Cum ducem până la capăt mântuirea noastră? ― VDM, Vol. 28, Nr. 2, pag. 2282).

Lectură suplimentară: Z ʼ97, 145 (R2154: Dacă faceți aceste lucruriVDM, Vol. Nr. pag. ); Z ʼ13, 263 (R5303: Lucrarea lui Dumnezeu în voința și mintea noastrăVDM, Vol. 17, Nr. 4, pag. 1232); Z ʼ15, 265 (R5758a: Faptele umane față de faptele noii creaturiVDM, Vol. 7, Nr. 2, pag. 453).

 

L.T. în limba rusă;

L.T. în limba ucraineană;

L.T. în limba engleză; R2154.

Întrebări: Cum am cooperat eu săptămâna aceasta cu Domnul în lucrul la salvarea mea? Ce mi-a fost de ajutor sau ce mi-a stat în cale? Ce efect a avut asupra mea această cooperare?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 17 DECEMBRIE [R4083] (Cântarea 24)