16 decembrie

Până când veți șchiopăta voi între două opinii? Dacă Iehova este Dumnezeu, urmați-l pe El; dar dacă este Baal, atunci urmați-l pe el — 1 Împărați 18:21.

Noi avem nevoie de anumite pietre de încercare, adică de ceva care să ne ajute să hotărâm, care să facă mintea capabilă să ia repede o hotărâre. Această piatră de încercare trebuie să fie voința lui Dumnezeu, așa încât a înțelege voința Domnului în legătură cu orice problemă ar însemna s-o rezolvăm — imediat ce o discernem. … Capacitatea de a hotărî repede și totdeauna corect, care este voința Domnului, cere o anumită experiență și disciplină, dar cu cât începem mai devreme, cu atât mai devreme vom deveni pricepuți. Cu cât mai energic ne vom pune să cunoaștem și să facem voia Domnului și să-I arătăm prin promptitudinea noastră că ne găsim plăcerea în a-I face voia, cu atât mai bine și mai repede se vor stabiliza caracterele noastre pe direcția bună — Z ’02, 42 (R2950).

*       *       *

A sluji lui Iehova înseamnă a fi mort față de sine și față de lume și a fi viu față de Dumnezeu. Slujește lui Dumnezeu acela care, refuzând să asculte trupul și lumea, îl ascultă pe Dumnezeu. Prin Baal, se are în vedere în primul rând pe Satan, ca dumnezeu al acestei lumi. A sluji lui Baal înseamnă a fi viu față de sine, de lume și de adversar. În mod mai deosebit îi slujesc lui Baal cei care, cu bună știință sau fără știință, îl imită pe Satan prin acapararea puterii, sau cei care îi sprijină pe alții să acapareze puterea. În poporul lui Dumnezeu, conducătorii sunt țintele speciale ale lui Satan, care sunt ispitiți în această privință; iar unii dintre acești conducători au cedat mai mult sau mai puțin acestei ispitiri. Încercarea specială în perioada Epifania a Venirii a Doua a Domnului nostru este în această privință. Să acționăm prompt când suntem astfel ispitiți — PT 1926, 173.

Pasaje paralele: Exodul 22:29; Matei 6:24; 8:21, 22; 19:16-22; Luca 9:61, 62; Faptele 24:25; Iosua 24:15; Isaia 50:7; 1 Corinteni 15:58; 2 Petru 1:10.

Cântări: 14, 8, 48, 114 [-], 134 [113], 302 [-], 312 [-].

Poeziile Zorilor, 26: Numai Isus.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 296 (R5322: Un om rău, temător de Dumnezeu VDM, Vol. 17, Nr. 1, pag. 1195).

Lectură suplimentară:

L.T. în limba rusă;

L.T. în limba ucraineană;

L.T. în limba engleză; R2950.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta în care a fost necesar să iau o hotărâre? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultate au dat ele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 16 DECEMBRIE [R3528] (Cântarea 235)