15 decembrie

Iehova este păstorul meu — Psalmii 23:1.

Numindu-și poporul Său „oile Sale”, Domnul a ales o foarte semnificativă trăsătură de caracter care El vrea să se manifeste în ei. Cea mai importantă caracteristică a oilor este blândețea, ascultarea și supunerea față de păstorul în a cărui grijă s-au încredințat cu totul. … Oaia adevărată va asculta cu grijă și cele mai neînsemnate accente ale vocii Păstorului, adică va aduna în inimă cuvintele Lui, ca pe o comoară, va studia providențele Lui și va cultiva acea comuniune și legătură personală cu Domnul, care este privilegiul ei. Cei care astfel rămân în El niciodată nu se pot rătăci. „Ei nu-și pot pierde calea niciodată, niciodată” — Z ’02, 365 (R3116).

*       *       *

Iehova este Păstorul nostru și, cu siguranță, fiind Păstorul nostru, El este bun; căci El este blând, iubitor, activ, altruist, inteligent, puternic și statornic față de noi. El ne oferă serviciul de care avem nevoie, ca oi ale Lui. El ne oferă îngrijire prenatală, ne însoțește, ne adună, ne poartă când suntem slabi, ne cheamă pe nume, ne dă hrană și băutură, ne pregătește calea, ne conduce pe cărări drepte, ne însănătoșește, ne ușurează greutățile, ne dă odihnă de oboseală, ne mângâie în necaz, ne previne și ne apără de pericol, veghează asupra noastră, ne păzește împrejurimile, ne educă, ne spală de pângăririle pământești, ne caută când rătăcim, ne împiedică să facem rău oilor-confrați, ne desparte de oile altora, ne scapă de păstorii plătiți, ne încredințează păstorilor buni și ne face să fim folositori. Da, Iehova, Păstorul nostru, este bun — PT 1932, 197.

Pasaje paralele: Geneza 49:24; Psalmii 23:2-6; 27:1; 37:25; 56:4, 11; 118:6; Isaia 40:11; Luca 15:3-7; Ioan 10:1-16; Evrei 13:6, 20; 1 Petru 2:25; 5:4.

Cântări: 257 [235], 284 [173], 286 [-], 288 [-], 121 [-], 293 [-], 294 [-].

Poeziile Zorilor, 277: Fie ca cerul să te susțină.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 198 (R5490: Marele Păstor și Oile SaleVDM, Vol. 13, Nr. 3, pag. 908).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 207 (R4851b: „Domnul este păstorul meu”VDM, Vol. 26, Nr. 3, pag. 2068); Z ʼ15, 90 (R5653: „Iehova este păstorul meu”VDM, Vol. 9, Nr. 5, pag. 635).

L.T. în limba rusă; R5653.

L.T. în limba ucraineană; R4851; R5653.

L.T. în limba engleză; R3116; R4851; R5653.

Întrebări: Am avut eu îngrijirea specială a Păstorului săptămâna aceasta? În ce mod? Cum am primit-o?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 15 DECEMBRIE [R5671] (Cântarea 13)