12 decembrie

Fiindcă așa cum gândește în inima lui, așa este el Proverbe 23:7.

Este de datoria poporului consacrat al Domnului să curețe cu grijă toate necurățiile și să fie atenți ca acestea să nu pătrundă în inimile și cugetele lor, dându-și seama că dacă ele sunt înăuntru îi murdăresc într-o măsură mai mare sau mai mică. Cine-și păstrează curățenia în gândire pe acela îl va costa mai puțină trudă menținerea curățeniei în cuvintele și faptele sale. Ori de unde ar veni necurățenia, de la lume, de la trup sau de la diavol, atacul ei este mai întâi asupra minții; dacă aici este respinsă, victoria este câștigată; dacă nu este respinsă, nu știm care ar putea fi consecințele, după cum declară apostolul Iacov (1:15): „După ce pofta [dorința egoistă de orice fel] a conceput [în minte], naște păcat [dezvoltă cuvinte sau fapte păcătoase]; iar păcatul, odată înfăptuit, naște moarte” — Z ’01, 325 (R2890).

*       *       *

A gândi în minte și a gândi în inimă sunt două lucruri deosebite. În minte intră tot felul de gânduri. Unele gânduri sunt insuflate în mintea noastră din partea lui Satan, a lumii și a trupului; iar unele ne sunt date de Dumnezeu, de slujitorii Săi și de poporul Său. Noi nu suntem din necesitate responsabili pentru prima intrare a gândurilor aruncate în mintea noastră din surse exterioare. Abia atunci devenim responsabili pentru gândurile noastre când le nutrim; căci aceasta ne face să le gândim în inimile noastre, ceea ce presupune că sentimentele noastre se alipesc de ele, iar voința noastră, prinzându-se de ele, le face să fie ale noastre. Doar astfel de gânduri ne modelează caracterele. Dacă ele sunt necurate, vicioase, neîncrezătoare, indignate, trufașe, deșarte, lașe, leneșe, gâlcevitoare, brutale, lacome și ipocrite, ne oferă un caracter cu aceleași calități. Dacă ele sunt curate, nobile, încrezătoare, îndelung-răbdătoare, umile, simple, curajoase, active, pașnice, blânde, generoase, sincere, ne vor da un caracter cu aceleași atribute. Astfel dobândim un caracter asemănător gândurilor pe care le nutrim — PT 1935, 172.

Pasaje paralele: Geneza 6:5; Deuteronom 5:29; 6:5; 1 Samuel 16:7; 1 Cronici 28:9; 2 Cronici 12:14; Psalmii 22:26; 34:18; 51:10, 17; 57:7; Proverbe 4:23; 15:13-15; Ieremia 17:1, 9, 10; Matei 15:19-21.

Cântări: 196 [142], 130 [111], 198 [-], 1, 136 [-], 145 [-], 8.

Poeziile Zorilor, 118: Voia Ta să se facă.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 163 (R5246: Influența transformatoare a gândului ― VDM, Vol. 18, Nr. 6, pag. 1330).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 389 (R5148: Ce constituie puritatea inimii VDM, Vol. 21, Nr. 1, pag. 1509); Z ʼ11, 4 (R5258: Vederea spirituală proporțională cu puritatea inimii VDM, Vol. 18, Nr. 4, pag. 1310).

L.T. în limba rusă; R5148; R5258.

L.T. în limba ucraineană; R5148; R5258.

L.T. în limba engleză; R2890; R5148; R5258.

Întrebări: Mi-am păzit eu inima săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? În ce privință?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 12 DECEMBRIE [R5309] (Cântarea 238)