11 decembrie

Fiul meu, dă-mi inima ta, și ochii tăi să-și găsească plăcerea în căile mele — Proverbe 23:26.

Inima, voința astfel predată lui Dumnezeu, caută să cunoască voința divină, să înțeleagă gândul divin și să i se supună în cuvânt și faptă. În măsura în care această stare a minții noi este atinsă, în aceeași măsură va începe înnoirea vieții în toate privințele — în ambiții, speranțe, sentimente și eforturi. Pentru acest motiv este dată credincioșilor descoperirea voinței divine și a planului divin, pentru ca, crescând în cunoștința acestora, cugetând la aceste lucruri, umplându-și mintea cu planul divin și voința divină, influența transformatoare să se poată extinde în toate domeniile vieții ― Z ’01, 324 (R2890).

*       *       *

Domnul dorește intelectul, sentimentele și voința noastră. El ne vrea intelectul, astfel încât, golit fiind de gânduri păcătoase, eronate, egoiste și lumești și umplut fiind cu gânduri drepte, adevărate, iubitoare și spirituale, intelectul nostru, golit astfel și umplut astfel, să devină un vas sfințit și potrivit ca Învățătorul să-l folosească pentru binecuvântarea altora și a noastră. El vrea sentimentele noastre și voința noastră, astfel încât, curățindu-le de tendințe și intenții păcătoase, egoiste, lumești și eronate și umplându-le cu tendințe și intenții drepte, adevărate, iubitoare și spirituale, inimile noastre, curățite și umplute astfel, să devină vase sfințite și potrivite ca Învățătorul să le folosească pentru binecuvântarea altora și a noastră. Așadar, textul nostru ne încurajează iubitor să ne predăm inima și intelectul lui Dumnezeu. Cel care se predă astfel este binecuvântat cu rezultatul îmbogățirii inimii și intelectului ― PT 1930, 184.

Pasaje paralele: Psalmii 119:9; Eclesiastul 12:1; Matei 13:15; 16:24; Ioan 17:17; Romani 6:13, 16, 19; 12:1; 15:16; 2 Corinteni 8:5; Galateni 2:20; Coloseni 2:11; Evrei 10:5-7, 10.

 Cântări: 8, 14, 114 [-], 244 [-], 208 [147], 134 [113], 325 [-].

Poeziile Zorilor, 36: Îți ofer.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 163 (R5905: Să ne îndreptăm iubirea spre cele de sus VDM, Vol. 3, Nr. 4, pag. 194).

Lectură suplimentară: Z ʼ15, 172 (R5702: Sfatul înțelept al TatăluiVDM, Vol. 8, Nr. 4, pag. 551).

L.T. în limba rusă; R5702.

L.T. în limba ucraineană; R5702.

L.T. în limba engleză; R2890; R5702.

Întrebări: Ce am făcut cu consacrarea mea săptămâna aceasta și în ce mod? De ce am procedat așa? Care a fost rezultatul?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 11 DECEMBRIE [R3495] (Cântarea 62)