13 decembrie

Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta — Faptele 7:60.

Ce mare binecuvântare ar fi pentru toți israeliții spirituali să învețe bine această lecție, și anume, că dacă noi acceptăm rezultatele oricărui lucru ca fiind bune și ne dăm seama că providența divină ne-a condus spre acele rezultate, ar trebui să gândim și să simțim în modul cel mai generos, cel mai amabil față de cei pe care providența i-a folosit ca instrumente, indiferent de faptul că poate au făcut-o fără voia lor sau, ca și frații lui Iosif, au intenționat scopuri opuse. Cei care sunt capabili să vadă astfel lucrurile și forțele care acționează în viața lor zilnică sunt în stare să fie „totdeauna triumfători în Cristos”, cum spune apostolul. Unii ca aceștia nu găsesc loc pentru amărăciune sau pentru cuvinte jignitoare nici împotriva lui Satan, nici împotriva slugilor sale — Z ’01, 331 (R2895).

*       *       *

Sfântul Ștefan este un exemplu admirabil de iertare a dușmanilor. Este ușor a gândi și a spune: „Îmi voi ierta dușmanii”, atunci când nu este niciunul. Un lucru cu totul diferit este a înfrâna în inimă resentimentele față de cei care ne greșesc. Încă mai greu este să nu nutrim niciun resentiment față de oamenii care ne fac rău, în timp ce și ei și noi cunoaștem lucrul acesta. Dar cel mai greu lucru dintre toate este să le dorim și să le facem bine în timp ce ei ne fac rău. Aceasta a fost înălțimea sublimă a caracterului la care s-a ridicat sf. Ștefan. În timp ce era lovit cu pietre cu forța cea mai dureroasă, el l-a rugat pe Dumnezeu să-i ierte pe chinuitorii lui. Ca să atingem un caracter asemănător, trebuie să ne nesocotim foarte mult, să fim blânzi, zeloși, iubitori și credincioși. Calitățile acestea practicate în lucrurile mici ale vieții dau treptat caracterelor noastre tăria care este pe măsura cerințelor experiențelor noastre cele mai grele, în timp ce nereușita de a face față la încercările noastre mici de zi cu zi va avea ca rezultat înfrângerea în momente critice — PT 1934, 175.

Pasaje paralele: Matei 5:40-48; 6:12, 14, 15; 18:21-35; Luca 6:28; 23:34; Romani 12:14, 17, 19, 20; Exodul 23:4, 5; Proverbe 19:11; 24:17; Eclesiastul 7:21; Marcu 11:25; Luca 6:35-37; 17:3, 4; 1 Corinteni 4:12; Efeseni 4:32; Coloseni 3:13; Filipeni 1:10; 1 Petru 3:9.

Cântări: 190 [-], 132 [112, 230], 290 [174], 101, 113 [-], 165 [125], 166 [126].

Poeziile Zorilor, 94: Încrederea.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 185 (R5259: Cereri Individuale de Răsplătire ― VDM, Vol. 18, Nr.4, pag. 1308).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 358 (R5134: Iertați de șaptezeci de ori câte șapte VDM, Vol. 21, Nr. 3, pag. 1539).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană; R1693; R5134.

L.T. în limba engleză; R1693; R2895; R5134.

Întrebări: Am iertat eu săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat să iert? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 13 DECEMBRIE [R4190] (Cântarea 7)