11 FEBRUARIE

Binecuvântați sunteți când, din cauza mea, vă vor ocărî și vă vor persecuta și vor spune orice fel de rău, cu falsitate, împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă peste măsură, pentru că mare este răsplata voastră în cer; fiindcă tot așa i-au persecutat pe profeții care au fost înainte de voi — Matei 5:11, 12.

Împotrivirea și persecuția însoțesc inevitabil activitatea în serviciul lui Dumnezeu și trebuie să fie întâmpinate în mod logic și deschis; și când acest mod nu-și atinge scopul, atunci, după ce am atras atenția în mod serios asupra pericolelor unei astfel de proceduri, cel ce se opune cu voia să fie lăsat să-și urmeze calea iar noi să ne îndreptăm spre alții cu mesajul mântuirii. În împotrivirea pe care a suferit-o Domnul și în modul în care a întâmpinat-o El sunt lecții valoroase pentru toți cei care sunt încercați în mod asemănător — Z ’94, 368 (R1735).

*       *       *

Din cauza faptului că Satan pune toate avantajele prezentului de partea păcatului, erorii, egoismului și spiritului lumesc, cei care iau partea lui Dumnezeu de dreptate, adevăr, iubire și mentalitate a Împărăției, trebuie să aștepte și să sufere persecuție. Totuși să nu se teamă, pentru că în persecuții ei au parte de tovărășia în spirit, nu numai a credincioșilor Vechiului Testament, ci și a lui Isus, a apostolilor, a sfinților și a martirilor Noului Testament, iar coroana lor de bucurie va fi partea lor cu Isus în Împărăție — PT 1932, 15.

Pasaje paralele: Matei 5:10, 44; 10:16, 17, 21-23, 28; 23:34, 35; 24:8-10; Marcu 13:9-13; Luca 6:22, 23; 21:12-19; Ioan 15:18, 19; 16:1, 2; Faptele 5:29, 40-42; 1 Corinteni 4:9-13; 2 Corinteni 4:8-12; 6:4, 5, 8-10; 11:23-27; 12:10; Filipeni 1:12-14; Evrei 11:25-27, 33-38; 1 Petru 4:12-19; Apocalipsa 2:3, 10.

Cântări: 330 [-], 23, 93, 200 [-], 228 [-], 305 [-], 227 [-].

Poeziile Zorilor, 188: Într-o zi.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 291 (R5544: Bucuroși în strâmtorareVDM, Vol. 12, Nr. 1, pag. 815).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 55 (R4557: Învățătorul și lecția ― VDM, Vol. 30, Nr. 3, pag. ); Z ʼ14, 291 (R5003: Palatul fericiriiVDM, Vol. 23, Nr. 6, pag. 1797); Z ʼ12, 388 (R5147: Filosofia experiențelor noastre zilniceVDM, Vol. 21, Nr. 1, pag. 1511); Z ʼ12, 389 (R5148: Ce constituie puritatea inimiiVDM, Vol. 21, Nr. 1, pag. 1509).

L.T. în limba rusă; R4557; R5147_1; R5148.

L.T. în limba ucraineană; R2099; R2249; R4557; R5003; R5147_1; R5148.

L.T. în limba engleză; R1735; R2099; R2249; R4557; R5003; R5147_1; R5148.

Întrebări: Ce persecuții am avut eu săptămâna aceasta? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultat au dat ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 11 FEBRUARIE (Cântarea 62)

Lectură: Z ʼ13, 346 (R5351: Logosul făcut trupVDM, Vol. 16, Nr. 3, pag. 1143).