10 FEBRUARIE

Fii model pentru credincioși în cuvânt, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție — 1 Timotei 4:12.

Fiecare creștin trebuie să se străduiască să fie un model vrednic de imitat, un exemplu de seriozitate, de străduință credincioasă de a copia pe Cristos în viața sa zilnică, un exemplu de zel activ în serviciul Lui. În viața prezentă nu ne putem aștepta să fim modele de perfecțiune, modele de glorie și de frumusețe morală supremă a sfințeniei. Un astfel de model avem numai în Cristos, Domnul nostru. Pavel niciodată nu a zis: urmați-mi mie sau urmați-ne nouă, ci a spus: „Fiți urmași ai mei, așa cum și eu sunt al lui Cristos” (1 Corinteni 11:1). Apostolul a fost un exemplu măreț de străduință serioasă de a atinge perfecțiunea, dar nu de perfecțiune supremă, care a fost numai în Cristos. Zelul lui Pavel și extrema lui seriozitate în lupta de a copia pe Cristos și de a îndeplini voința Lui sunt cele pe care noi trebuie să căutăm a le imita — Z ’95, 251 (R1884).

*       *       *

Cei care sunt în poziții proeminente ca învățători în Biserică au nevoie îndoit a se asemăna lui Cristos, în primul rând pentru a se deprinde să-și facă chemarea și alegerea sigure, și în al doilea rând pentru a-i ajuta pe alții să dezvolte asemănarea cu Cristos prin exemplul lor. Influența lor este mare asupra celor care îi iubesc și au încredere în ei, și dacă influența lor este sprijinită cu un caracter care seamănă cu al lui Cristos, atunci se va dovedi de ajutor celor pe care ei îi învață — PT 1927, 15.

Pasaje paralele: Tit 2:7; 1 Petru 2:21; 5:3; Leviticul 18:2, 3; 2 Cronici 30:7; Proverbe 22:24, 25; Matei 23:1-3; Ioan 13:15; 1 Corinteni 8:9-13; Filipeni 2:5; 1 Tesaloniceni 1:6-8; Evrei 13:7; Iacov 5:10, 11; 1 Petru 3:5, 6; 1 Ioan 2:6.

Cântări: 267 [-], 198 [-], 78, 74, 150 [-], 196 [142], 114 [-].

Poeziile Zorilor, 63: Urmează modelul.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 200 (R5493: Importanța exemplului VDM, Vol. 13, Nr. 3, pag. 905).

Lectură suplimentară:  Z ʼ10, 359 (R4711: Încrederea în sine este slăbiciune ― VDM, Vol. 28, Nr. 4, pag. ); Z ʼ13, 359 (R5358: Asemănarea de caracter cu Domnul nostruVDM, Vol. 16, Nr. 2, pag. 1132); Z ʼ14, 198 (R5490: Marele pastor și oile saleVDM, Vol. 13, Nr. 3, pag. 908); Z ʼ16, 61 (R5860: „Lăsați lumina voastră să strălucească”VDM, Vol. 4, Nr. 6, pag. 288).

L.T. în limba rusă; R4458; R5358; R5490; R5860; R5902.

L.T. în limba ucraineană; R4458; R4711; R5358; R5490; R5860; R5902.

L.T. în limba engleză; R1884; R4458; R4711; R5358; R5490; R5860; R5902.

Întrebări: Am fost eu săptămâna aceasta un exemplu de frate și un exemplu pentru frați? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 10 FEBRUARIE [R5568] (Cântarea 156)