9 FEBRUARIE

Întoarce-te la odihna ta, suflete al meu, căci Iehova ți-a făcut mult bine — Psalmii 116:7.

Obișnuința de gândire a creștinului are, într-adevăr, mult de-a face cu progresul sau cu regresul său spiritual, ea este de asemenea un indicator al stării sale spirituale și de aceea obișnuințele bune ale gândirii trebuie cu îngrijire cultivate. Prin „obișnuința gândirii” noi înțelegem condiția normală la care mintea se reîntoarce de obicei (ca o caracteristică a sa), ori de câte ori are răgaz. Cât timp suntem ocupați cu datoriile active ale vieții suntem nevoiți să ne îndreptăm energia intelectuală spre lucrul ce-l avem în mâini, căci dacă facem ceva doar în mod mecanic, fără să ne concentrăm mintea asupra lui, nu-l putem face bine. Dar, chiar și aici, principiul creștin bine stabilit în caracter ne va conduce în mod inconștient. Când însă încordarea muncii și grija încetează pentru un timp, obișnuința de gândire stabilită, ca acul busolei spre pol, se va întoarce rapid la odihna sa în Dumnezeu — Z ’95, 250 (R1884).

*       *       *

Din punct de vedere trupesc, în viața de creștin există multă nedumerire și neliniște, iar pericolul creștinului în aceste împrejurări este de a permite ca această nedumerire și neliniște să devină o parte a caracterului său. Pentru a birui această tendință este necesară o întoarcere constantă către încrederea în bunăvoința și scopul Domnului față de el, așa cum este exprimat în Cuvânt; căci într-o astfel de încredere în Domnul prin Cuvânt, el găsește odihnă și pace în necaz și nedumerire — PT 1933, 16.

Pasaje paralele: Iov 34:29; Psalmii 1:1, 2; 4:8; 25:12; 29:11; 85:8; 119:165; 125:1, 5; Proverbe 3:13-26; Isaia 26:3, 12; 28:12; 32:2, 17, 18; 53:5; Luca 1:79; Ioan 14:27; 16:33; Faptele 10:36; Romani 10:15; Filipeni 4:7, 9.

Cântări: 244 [-], 220 [106], 339 [-], 296 [175], 90, 97 [-], 22.

Poeziile Zorilor, 25: Să nu ne copleșească îndoielile.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 25, 202 (R5387: Odihnă pentru poporul lui DumnezeuVDM, Vol. 15, Nr. 5, pag. 1085R5492: Credincioșia față de ocaziiVDM, Vol. 13, Nr. 2, pag. 900).

L.T. în limba rusă: R5387, R5492.

L.T. în limba ucraineană: R5387, R5492

L.T. în limba engleză: R5387, R5492.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta cu Cuvântul ca locul meu de odihnă? Ce m-a ajutat sau m-a împiedicat în ele? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 9 FEBRUARIE (Cântarea133)