12 FEBRUARIE

Lăsați răbdarea să își aibă lucrarea desăvârșită, ca să fiți desăvârșiți și întregi, nefiind lipsiți în nimic Iacov 1:4.

Niciun pas înainte nu poate fi făcut fără a exercita harul acesta al răbdării; și nici unul dintre haruri nu împodobește mai frumos caracterul creștin, nu câștigă aprobarea conștiinței lumii și nu glorifică atât de mult pe Dumnezeul tuturor harurilor, al cărui adevăr o inspiră, ca răbdarea. Ea este blândețe îndelung răbdătoare, care în mod serios se străduiește să pună stavilă valurilor imperfecțiunilor și slăbiciunilor omenești și cu grijă migăloasă se străduiește să recâștige asemănarea divină. Răbdarea este înceată la mânie și bogată în milă, este grabnică să înțeleagă căile adevărului și ale dreptății și promptă să umble în ele; recunoaște imperfecțiunile sale și compătimește cu lipsurile și imperfecțiunile altora — Z ’93, 295 (R3090).

*       *       *

Răbdarea este acea calitate a inimii și a minții care, întâmpinând obstacolele cu un spirit voios, stăruie până la capăt pe drumul ei. Această calitate este absolut esențială pentru a dobândi un caracter perfect în împrejurările în care sunt piedici în viața de creștin. Și o astfel de calitate va pătrunde și va perfecționa orice altă calitate care se cere de la creștin. De aceea răbdarea este unul dintre harurile universale — PT 1936, 14.

Pasaje paralele: Psalmii 37:7-9; Eclesiastul 7:8; Plângerile 3:24-27; Luca 8:15; 21:19; Romani 2:7; 5:3; 8:25; 12:12; 15:4, 5; 2 Corinteni 12:12; Galateni 6:9; Coloseni 1:10, 11; 1 Tesaloniceni 1:3; Evrei 6:12, 15; 10:36; 12:1.

Cântări: 1, 130 [111], 11, 44, 125 [-], 136 [-], 183 [136].

Poeziile Zorilor, 288: El ne conduce.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 83 (R5650: Îndurarea răbdătoare proba finalăVDM, Vol. 9, Nr. 5, pag. 642).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta care au fost în direcția răbdării? Cum le-am întâmpinat? Cum mi-au influențat ele caracterul? Ce ajutor am găsit în ele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 12 FEBRUARIE (Cântarea 102)