6 IANUARIE

Învață-ne să ne numărăm astfel zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă Psalmii 90:12.

Când își numără zilele, creștinul nu face aceasta cu un sentiment de tristețe sau descurajare, deși o face cu seriozitate. Pe măsură ce zilele trec, el le socotește ca tot atâtea binecuvântări, ca tot atâtea privilegii, ca tot atâtea ocazii de a vesti „virtuțile Celui care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată”, de a ajuta pe alții în peregrinajul lor, de a dezvolta tot mai mult caracterul plăcut înaintea lui Dumnezeu — pentru a deveni tot mai mult o copie a iubitului Său Fiu Z ’01, 333 (R2895).

Membrii clasei restabilirii în experiența cu dreptatea se vor ruga în așa măsură să fie făcuți capabili să își cerceteze viețile în experiența cu răul încât să învețe să urască păcatul și să iubească dreptatea — frica de Domnul ca început al înțelepciunii. Domnul le va răspunde la această rugăciune într-un fel care se va dovedi a fi spre binele lor veșnic în adevăr și dreptate — PT 1926, 189.

Pasaje paralele: Iov 12:2, 3, 7-13, 16, 17, 22; 28:12-28; 32:9; Psalmii 107:43; 111:10; Proverbe 1:5, 7, 20 — 2:20; 3:13-26, 34, 35; 4:4-22; 8:1-9; 16:16, 20-24; 1 Corinteni 1:24, 30; Iacov 1:5.

Cântări: 74, 296 [175], 136 [-], 79, 22, 44, 49.

Poeziile Zorilor, 137: Dacă am avea numai o zi.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 151 (R5688: Dezvoltarea ca noi creaturi în Cristos ― VDM, Vol. 8, Nr. 6, pag. 573).

Întrebări: Ce experiențe în mod special mi-au insuflat înțelepciune săptămâna aceasta? Cum am acționat în mijlocul lor? Ce rezultate au dat ele?

 

DACĂ AM AVEA NUMAI O ZI

Cu cele mai plăcute lucruri orele-ar trebui să umplem,

Dacă am avea numai o zi;

Și izvoare din cele mai curate

Pe calea noastră urcătoare-a ști;

Cu dragostea de-o viață într-o oră să iubim,

Dacă puține orele ne-ar fi;

Și să dormim, doar ca putere să primim

Pentru a fi și a înfăptui.

Iar nestatornica voință noi s-o stăpânim

În cea mai clară lumină;

Spre culmi cerești cu privirea țintită să fim,

Să avem vedere deplină;

N-ar trebui să murmurăm când ne e greu,

Când viața ni-i zdrobită;

Să acceptăm orice permite bunul Dumnezeu

Cu liniște desăvârșită.

Și pentru mici regrete timp să nu lăsăm,

Când zilele ar fi doar una,

Chiar dacă amintirile și ceea ce uităm

S-ar duce precum soarele apune;

De eul nostru liberi să ne facem,

Să ne rugăm și să muncim;

Să fim așa cum Tatălui îi place,

Dacă am avea numai o zi.