6 decembrie

Cel ce nu are stăpânire peste propriul său spirit este ca o cetate dărâmată, fără ziduri — Proverbe 25:28.

Lupta cu sine este cea mai mare luptă, și cu privire la aceasta avem cuvântul Domnului care spune: „Cel ce își stăpânește spiritul [mintea și voința sa] este mai bun decât cel ce ia o cetate”, căci în acea măsură a învățat să exercite combativitatea unui caracter adevărat în direcția cea dreaptă, a stăpânirii de sine. Numai după ce avem o experiență considerabilă în lupta cu păcatul și cu egoismul nostru propriu, în scoaterea bârnei din ochiul nostru, în subjugarea mâniei, răutății, urii și dezbinării din inima și trupul nostru, numai după aceea și cu ajutorul acestei lupte și experiențe severe, vom fi pregătiți să ajutăm fraților și semenilor noștri în greutățile lor, să-i ajutăm să-și biruie ispitele și slăbiciunile — Z ’01, 295 (R2877).

*       *       *

Cuvântul spirit se referă aici la temperament; și a nu avea stăpânire peste spirit înseamnă a fi lipsit de stăpânire de sine. O astfel de persoană, din punctul de vedere al caracterului, este o epavă. Solomon ilustrează aceasta printr-o cetate dărâmată și fără ziduri. În mod corespunzător, în ceea ce privește temperamentul nostru, noi suntem ca o cetate, diferitele noastre calități bune corespund caselor, gândurile noastre bune corespund soldaților care apără cetatea și stăpânirea de sine corespunde cu zidul cetății. Afară este păcatul, eroarea, egoismul și spiritul lumesc, ca soldați subordonați lui Satan, generalul lor, iar trupul și lumea sunt locotenenții săi. Aceștia ne vor ataca în primul rând stăpânirea de sine, și după ce o vor dărâma, ei vor pustii fiecare gând bun și calitate bună pe care le avem. Preocuparea noastră principală este să prevenim o spărtură în zidul stăpânirii de sine. Astfel făcând, ne vom dovedi învingători în războiul nostru de apărare, păzindu-ne cetatea simbolică de ruinare — PT 1934, 174, 175.

Pasaje paralele: Psalmii 116:11; Proverbe 14:29; 16:32; 19:2; 21:5; 23:2; 25:8; 29:20; Eclesiastul 5:2; 7:9; Luca 14:26, 27; Romani 8:12, 13; 13:14; 14:1—15:5; 1 Corinteni 6:12; 8:13; 9:12, 15, 18, 19, 23, 25-27; Coloseni 3:5; Tit 2:12; 1 Petru 4:1, 2; 2 Petru 1:6.

Cântări: 145 [-], 136 [-], 125 [-], 267 [-], 1, 183 [136], 130 [111].

Poeziile Zorilor, 206: Așteaptă pe Domnul.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 87 (R5652: Importanța stăpânirii de sine ― VDM, Vol. 9, Nr. 5, pag. 641).

Lectură suplimentară : Z ʼ01, 294 (R2877: În cele din urmă aveți cu toții același cuget ― VDM, Vol. , Nr. , pag. ); Z ʼ11, 45 (R4759a: Să luăm seama la inimile noastre VDM, Vol. 27, Nr. 6, pag. 2239); Z ʼ11, 94 (R4789b: O cetate fără ziduri VDM, Vol.27, Nr. 3, pag. 2186); Z ʼ14, 77 (R5417: Importanța obținerii echilibrului minții VDM, Vol. 15, Nr. 1, pag. 1035).

L.T. în limba rusă; R2877; R4517; R4759_1; R4789; R5417.

L.T. în limba ucraineană; R2877; R4517; R4759_1; R4789; R5417.

L.T. în limba engleză; R2877; R4517; R4759_1; R4789; R5417.

Întrebări: Am exercitat eu stăpânire de sine sau nu săptămâna aceasta? Din ce motiv? În ce mod? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 06 DECEMBRIE [R2343] (Cântarea 121)