4 decembrie

Dacă voi așadar, fiind răi, știți cum să dați daruri bune copiilor voștri; cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc va da Spiritul sfânt celor ce i-l cer — Luca 11:13, KJV.

Dacă tot poporul consacrat al Domnului ar putea fi adus la punctul în care scopul principal al vieţii, obiectivul tuturor rugăciunilor lor să fie ca ei să poată avea în măsură mai mare Spiritul Domnului, spiritul sfinţeniei, spiritul Adevărului, Spiritul lui Cristos, spiritul minţii sănătoase, ce mare binecuvântare ar fi aceasta! Dacă apoi ei s-ar lupta cu Domnul până în revărsatul zorilor, faptul că se ţin de El le-ar aduce cu siguranţă binecuvântarea dorită. Domnul s-a descoperit poporului Său tocmai cu scopul să le dea această binecuvântare; totuşi, El o reţine până când ei învaţă să o aprecieze şi să o dorească cu seriozitate — Z ’01, 271 (R2864).

*       *       *

Când Domnul nostru le spune discipolilor Săi că sunt răi, El nu vrea să spună că intențiile lor sunt rele; ci mai degrabă că mintea și inima lor le sunt decăzute. Totuși El sugerează că ei încă au rămășițe din chipul lui Dumnezeu prin care ei știu cum, și pot, să dea daruri bune, naturale, copiilor lor. Fiindcă cel care este imperfect poate face ceva bine, El raționează că Cel care este absolut perfect poate face mai mult bine, adică poate să dea, și va da, Spiritul Său sfânt copiilor Săi care îl cer din mâna Sa. Dăruirea Spiritului sfânt este cel mai înalt dar spiritual; de fapt, este suma tuturor binecuvântărilor noastre spirituale prezente, și „arvuna” moștenirii noastre eterne. Așadar, cererile pentru Spiritul sfânt trebuie să fie obiectivul principal al tuturor rugăciunilor noastre către Tatăl nostru Ceresc. Dumnezeu îl dă celor care sunt ai Săi — PT 1930, 183, 184.

Pasaje paralele: Psalmii 103:13; Proverbe 1:23; 3:12; Ioel 2:29; Matei 7:7-11; 21:22; Marcu 11:24; Ioan 14:16; 15:7; 4:10; Efeseni 1:3; Tit 3:4, 5.

Cântări: 35, 239 [-], 1, 90, 91, 95, 198 [-].

Poeziile Zorilor, 102: Doamne, dă-mi aceasta!

Lectură din Turn: Z ʼ15, 38 (R5623: „Tatăl vostru știe”  VDM, Vol. 10, Nr. 3, pag. 693).

Lectură suplimentară: R2864: Israel — un prinț cu DumnezeuVDM, Vol. , Nr. , pag. ); Z ʼ15, 187 (R5714: „Cere ce vrei să-ți dau”VDM, Vol. 8, Nr. 2, pag. 534); Z ʼ16, 163 (R5905: Să ne îndreptăm iubirea spre cele de susVDM, Vol. 3, Nr. 4, pag. 194).

L.T. în limba rusă; R5905; R5714.

L.T. în limba ucraineană; R5905; R5714.

L.T. în limba engleză; R2864; R5905; R5714.

Întrebări: M-am rugat eu săptămâna aceasta pentru Spiritul sfânt? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultat?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 04 DECEMBRIE [R2512] (Cântarea 274)