3 decembrie

Pentru că ai ținut cuvântul răbdării mele, eu de asemenea te voi păzi de ora ispitirii, care va veni peste întreaga lume, pentru a-i încerca pe cei ce locuiesc pe pământ — Apocalipsa 3:10.

Aceasta este răsplata specială a celor care aleargă cu îndurare răbdătoare în alergarea din timpul prezent, din perioada laodiceeană. Deși nu a fost privilegiul nostru să scăpăm de ora ispitirii, privilegiul nostru este să avem o binecuvântare specială, compensatoare, ca rezultat al faptului că trăim în timpul parousiei (prezenței) Domnului nostru. Putem avea părtășie cu El, învățătura Lui și putem primi de la El hrană spirituală, care este acum „hrană la timp potrivit”, într-un fel și într-o măsură în care niciunul din credincioșii perioadelor trecute nu s-a bucurat. Dar, după cum ne putem aștepta, această cea mai mare favoare este compensată în mod corespunzător prin subtilitatea și severitatea încercărilor din această oră a ispitirii care vine peste întreaga lume. Dacă a fost cândva nevoie de îndurare răbdătoare, acum este nevoie — Z ’01, 118 (R2790).

*       *       *

Ea este numită ora ispitirii deoarece, pe toată durata ei, au predominat încercări mari în care a fost atras tot neamul omenesc, îndeosebi Biserica, adevărată și nominală. Pentru poporul adevărat și cel nominal al lui Dumnezeu aceste ispitiri au fost severe, mai ales sub șase forme generale: non-răscumpărismul, infidelismul, combinaționismul, reformismul, contradicționismul și revoluționismul. În timp ce Biserica Filadelfia a fost cruțată de aceste încercări deosebite, Biserica Laodiceea a trebuit să treacă prin ele. Totuși, credincioșilor Săi laodiceeni, Domnul le-a dat ajutorul special al luminii cuvenite în Parousia și Epifaneia Domnului. Aspectul revoluționismului din ora ispitirii a fost în acțiune concomitent cu Epifania, „strălucirea vie”, care scoate la lumină revoluționismul și încă multe alte lucruri — PT 1936, 166.

Pasaje paralele: Apocalipsa 1:9; 13:10; 14:12; Matei 6:13; 26:41; 1 Corinteni 10:13; Efeseni 6:13; 2 Petru 2:9; Matei 24:24; Isaia 24:17; Daniel 12:10; Iacov 1:12; 1 Petru 4:12.

Cântări: 13, 145 [-], 56, 57, 99 [-], 119 [105, 228], 137 [115].

Poeziile Zorilor, 125: Ora încercării.                    

Lectură din Turn: Z ʼ16, 327 (R5981:  „Ceasul încercării” ― VDM, Vol. 1, Nr. 2, pag. 26).

Lectură suplimentară:Z ʼ01, 115 (R2790: Răbdarea ca un element al caracteruluiVDM, Vol. , Nr. , pag. ); Z ʼ12, 28 (R4956a: Proba rezistențeiVDM, Vol.24, Nr. 5, pag. 1888); Z ʼ14, 262 (R5527: Poporul încercat și probatVDM, Vol. 12, Nr. 4, pag. 845); Z ʼ16, 213 (R5925: Ce este răscumpărarea universală?VDM, Vol. 2, Nr. 6, pag. 141).

L.T. în limba rusă; R5527_1; R5925.

L.T. în limba ucraineană; R4956_1; R5527_1; R5925.

L.T. în limba engleză; R2790; R4956_1; R5527_1; R5925.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultat au dat ele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 03 DECEMBRIE [R4803] (Cântarea 135)