31 MARTIE

Luptă lupta cea bună a credinței, apucă viața eternă la care ai și fost chemat, și ai făcut o bună mărturisire înaintea multor martori 1 Timotei 6:12.

Fie că lupta noastră este publică, fie că este în particular, ea trebuie să existe și, mai mult decât atât, trebuie să se facă progrese și să se câștige victorii, căci altfel nu putem fi niciodată primiți de Domnul ca „biruitori”. Noi trebuie să avem și un alt gând în minte: când Domnul ne va trage la socoteală va aprecia mai mult spiritul de care am fost conduși decât rezultatul ostenelilor noastre. Având în vedere acest lucru, să fim atenți ca nu numai să facem din toate puterile ceea ce mâinile noastre află de făcut, dar să ne străduim ca fiecare sacrificiu și dar pentru Domnul și cauza Lui să fie atât de plin de iubire și devotament, încât El în mod sigur să îl aprobe; să fie făcut din iubire față de El și ai Lui și nu din slavă deșartă — Z ’03, 91 (R3166).  

*       *       *

Poporul Domnului este chemat să stea de partea lui Dumnezeu în bătălia pentru dreptate. O iubire puternică pentru premiul chemării lui Dumnezeu va fi un ajutor eficient prin stimularea speranței și a curajului în această luptă bună a credinței; și luându-și public poziția de partea lui Dumnezeu în acest război, să nu aducă rușine cauzei lui Dumnezeu și a lui Cristos predându-se cu lașitate vrăjmașului sau fugind cu rușine dinaintea lui — PT 1932, 30.

Pasaje paralele: 1 Timotei 1:18; Efeseni 6:12; 2 Timotei 2:5; 4:7; Filipeni 3:12-14; 1 Timotei 6:19; Matei 7:21-23; 10:32, 33; Ioan 9:22-28; Romani 2:7; 10:9, 10; 1 Ioan 4:15.

Cântări: 266 [-], 9, 272 [171], 225 [-], 58, 32, 201 [-].

Poeziile Zorilor, 308: Încă mai putem servi.

Lectură din Turn: Z ʼ98, 153 (R2309: Lupta creștinului).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am luptat eu săptămâna aceasta ca să câștig viața veșnică în armonie cu mărturisirea pe care am făcut-o? Din ce motiv? În ce mod? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 31 MARTIE (Cântarea 81)