30 MARTIE

Văzând, așadar, că toate acestea se vor descompune, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi în comportare sfântă și evlavie 2 Petru 3:11.

Asemănarea cu Dumnezeu, desigur, nu poate include niciun fel de flecăreală, de vorbire necurată și necinstitoare, de cuvinte de necredință și nesupunere. Acestea să fie înlăturate de la toți cei care rostesc numele lui Cristos în sinceritate și adevăr. Să nu uităm să ne facem în fiecare zi socotelile cu Domnul ca să fim siguri că nu a rămas nicio vorbă nefolositoare de care nu ne-am căit și deci neiertată, care să stea împotriva noastră. Dacă noi zilnic dăm socoteală lui Dumnezeu cerând harul Său pentru putere mai mare de a birui cu fiecare zi ce urmează, atunci vom fi achitați în judecată și vom fi aprobați înaintea lui Dumnezeu prin Cristos, având mărturia Spiritului Său sfânt împreună cu a spiritului nostru că suntem plăcuți și acceptați înaintea Sa — Z ’96, 33 (R1937).  

*       *       *

Dacă cugetăm la descompunerea ordinii rele de lucruri din prezent, care va fi urmată de o ordine bună de lucruri, avem o chemare puternică de a duce o viață sfântă și dreaptă — să trăim drept ca să nu fim implicați în dizolvarea aceasta; să ducem o viață sfântă ca să fim o parte a ordinii noi de lucruri, pentru care dreptatea și iubirea noastră ne vor face să fim potriviți ca administratori ai binecuvântărilor către omenire — PT 1933, 46.

Pasaje paralele: Psalmii 46:2-9; Isaia 2:19, 21; Ieremia 25:31-38; Daniel 12:1; Matei 24:35; 2 Petru 3:7, 10, 12; Apocalipsa 6:14-17; 20:11; 21:1; Evrei 12:28; 1 Petru 1:15; 2 Petru 3:14; Filipeni 2:15.

Cântări: 196 [142], 171 [128], 216 [148], 310 [286A], 78, 125 [-], 198 [-].

Poeziile Zorilor, 262: Ziua pregătirii Lui.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 227 (R5735: „Începutul durerilor”  VDM, Vol. 7, Nr. 5, pag. 495).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 389 (R5148: Ce constituie puritatea inimiiVDM, Vol. 21, Nr. 1, pag. 1509); Z ʼ13, 184 (R5258: Vederea spirituală proporțională cu puritatea inimiiVDM, Vol. 18, Nr. 4, pag. 1310); Z ʼ14, 39 (R5394: Evlavia atrage persecuțieVDM, Vol. 15, Nr. 4, pag. 1071); Z ʼ14, 55 (R5404: Viața neglijentă o formă de profanVDM, Vol. 15, Nr. 3, pag. 1059); Z ʼ14, 100 (R5430: Dreptatea — neprihănirea — temelia caracterului creștinVDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1012).

L.T. în limba rusă; R5148; R5258; R5394; R5404; R5430.

L.T. în limba ucraineană; R5148; R5258; R5394; R5404; R5430.

L.T. în limba engleză; R1937; R5148; R5258; R5394; R5404; R5430.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultat au dat aceste experiențe?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 30 MARTIE [R3729] (Cântarea 79)