22 IANUARIE

Încurajați-vă și el vă va întări inima, voi toți care sperați în Iehova Psalmii 31:24.

S-ar părea ca și cum adversarul încearcă uneori să ne descurajeze, făcându-ne să credem că încercările și greutățile de pe „calea îngustă” a sacrificiului vor fi oricum inutile și că ar fi mai bine să renunțăm. … Ce să facem în astfel de momente? Să urmăm exemplul Domnului nostru și să căutăm fața Tatălui, nerăbdători să știm dacă interesele noastre sunt sau nu în acord cu El, nerăbdători să avem asigurări că deși lumea ne urăște și spune pe nedrept tot felul de lucruri rele împotriva noastră, noi încă avem aprobarea Lui, nerăbdători după noi asigurări că va fi bine pentru noi, că Domnul ne va acorda o parte la învierea celor drepți — la viață veșnică — Z ’01, 79 (R2773).

*       *       *

Cei care speră în Domnul sunt cei care se sprijină pe Cuvântul și Providența Lui. Întrucât Dumnezeu este de partea lor, ei pot fi curajoși, oricât ar fi de grele împrejurările în viața lor, dându-și seama că toate acestea trebuie să lucreze pentru întărirea caracterelor lor spre a se asemăna cu al lui Cristos. Fie ca aceste gânduri să-i încurajeze și să-i întărească în fiecare cuvânt bun și lucrare bună spre tot ce este bine-plăcut în ochii Aceluia care îi binecuvântează cu atâta bunăvoință — PT 1935, 183.

Pasaje paralele: Deuteronom 31:23; Iosua 1:5-9; 1 Cronici 22:13; 2 Cronici 15:7; 19:11; 32:7, 8; Psalmii 25; 27; 31:24; Ezechiel 2:6; 3:9; Ioan 16:33; Romani 8:35-39; 1 Corinteni 16:13; Efeseni 1:19; 3:16; 6:10; Coloseni 1:11; 2 Timotei 1:7.

Cântări: 110 [65], 137 [115], 183 [136], 197 [143], 200 [-], 273 [152], 313 [-].

Poeziile Zorilor, 289: Nicovala lui Dumnezeu.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 309 (R5329: Se cere mult curaj pentru învingere  VDM, Vol. 16,  Nr. 6, pag. 1181).

Lectură suplimentară: Z ʼ13, 251 (R4711: Încrederea în sine este slăbiciune ― VDM, Vol. 28, Nr. 4, pag. ); Z ʼ13, 309 (R5296a: Lecții practice din viața lui EliVDM, Vol. 17, Nr. 5, pag. 1245); Z ʼ14, 71 (R5413a: Atitudine curajoasă — în trecut, în prezent și în viitorVDM, Vol. 15, Nr. 2, pag. 1043).

L.T. în limba rusă;

L.T. în limba ucraineană; R2333; R2773; R4711; R5296; R5413.

L.T. în limba engleza; R2333; R2773; R4711; R5296; R5413.

Întrebări: Am fost eu încurajat și întărit săptămâna aceasta? Cum a fost îndeplinit sau cum a fost stingherit acest lucru? Ce rezultate au ieșit?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 22 IANUARIE [R4224] (Cântarea 23)

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII