21 IANUARIE

Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuși și să-și ia crucea și să Mă urmeze Matei 16:24.

Purtarea crucii este în strânsă legătură cu negarea de sine și totuși se poate vedea o diferență între ele. Negarea de sine se referă în mod special la ascultare și răbdare pasivă pentru cauza Domnului. Purtarea crucii se referă mai ales la activități în serviciul Domnului, ceea ce găsim că este contrar înclinațiilor noastre naturale. Credincioșie în negare de sine înseamnă zel și curaj; purtarea crucii înseamnă victorie, învingere. Negările noastre de sine pot fi victorii în inimile noastre, despre care alții pot să nu știe nimic și nici nu trebuie să știe dacă dorim să avem binecuvântarea deplină a Domnului. Purtarea crucii, însă, poate fi văzută, cel puțin într-o oarecare măsură, de către cei cu care suntem în relații apropiate și mai ales de către cei care umblă pe aceeași „cale îngustă” — Z ’00, 118 (R2615).

*       *       *

Pentru creștin, negarea de sine nu înseamnă pur și simplu a renunța la drepturile noastre, ci a renunța la drepturile noastre pentru cauza Domnului. Purtarea crucii înseamnă supunerea sinelui la voința Domnului în slujire, din credință, speranță, iubire și ascultare în toate treburile vieții, mai ales în împrejurări neprielnice. Doar cei care practică o astfel de negare de sine și o astfel de purtare a crucii sunt urmașii adevărați ai lui Cristos și, în felul acesta, la sfârșitul drumului lor Domnul îi va accepta pentru o parte în Împărăția glorioasă a lui Cristos — PT 1931, 192.

Pasaje paralele: Geneza 22:1-12; 2 Samuel 24:24; Matei 8:19-22; 10:37-39; 13:44-46; 19:12, 21; Luca 5:11, 27, 28; 14:33; 18:27-30; 21:2-4; Faptele 20:22-24; Romani 6:1-11; 14:1-22; 15:1-5; 1 Corinteni 8:13; 9:12, 15, 18, 19, 23-27; 10:24; Filipeni 3:7-9; Tit 2:12; 1 Petru 2:11, 16; 4:1, 2.

Cântări: 279 [16], 8, 14, 47, 134 [113], 192 [140], 277 [-].

Poeziile Zorilor, 41: Chemarea Divină.

Lectură din Turn: Z ʼ06, 267 (R3843: Calea îngustă spre viața veșnică). Lectură suplimentară:

Z ʼ13, 120 (R5221: Purtarea crucii un privilegiuVDM, Vol. 19, Nr. 4, pag. 1378).

L.T. în limba rusă; R5221.

L.T. în limba ucraineană; R5221.

L.T. în limba engleză; R2615; R5221.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultat au dat ele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 21 IANUARIE [R1865, R1864] (Cântarea 11)

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII