14 FEBRUARIE

Fiindcă prin cuvintele tale vei fi declarat drept și prin cuvintele tale vei fi condamnat Matei 12:37.

Domnul consideră fiecare cuvânt al nostru ca un indicator al inimii noastre. Dacă vorbele noastre sunt răzvrătite, nesincere, neserioase, ușuratice, neprietenoase, nerecunoscătoare, nesfinte sau necurate, inima este judecată în consecință, pe baza principiului că „din abundența inimii vorbește gura”. Este imposibil ca noi, fiind ființe imperfecte, să fim întotdeauna perfecți în cuvânt și faptă. În pofida străduințelor noastre cele mai bune uneori vom greși atât în cuvânt cât și în faptă; totuși, ceea ce trebuie să căutăm cu cele mai vii și sincere eforturi este stăpânirea perfectă a cuvintelor și a căilor noastre — Z ’96, 32 (R1937).

*       *       *

Cuvintele sunt un indicator al gândurilor omului, în afară de vorbele celor fățarnici. Rostirea cuvintelor cuvenite și exprimarea gândurilor corecte câștigă aprobarea celor care judecă drept, după cum rostirea cuvintelor urâte și exprimarea gândurilor greșite merită pe bună dreptate dezaprobarea celor cu inima cinstită. Dacă inimile și capetele noastre sunt într-o atitudine corectă, și cuvintele noastre trebuie să fie drepte; iar dacă inimile și capetele noastre sunt într-o atitudine greșită, și cuvintele noastre vor fi nedrepte — PT 1935, 15.

Pasaje paralele: Matei 12:22-37; Psalmii 10:7, 8; 12:3, 4; 34:13; 41:5-9; 50:23; 52:2-4; 64:2-5; 77:12; 102:8; 119:13, 27, 46, 54, 172; 145:5-7, 11, 12; 140:3, 11; Proverbe 10:11, 19-21, 31, 32; 12:5, 6, 13, 17-19; 15:1, 4, 28; 18:8, 21, 23; 26:20-23, 28; Matei 5:22, 37; Efeseni 4:25; Iacov 1:26; 3:5-10.

Cântări: 116 [-], 44, 70, 130 [111], 136 [-], 260 [169], 272 [171].

Poeziile Zorilor, 282: Și s-a făcut o mare liniște.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 166 (R5470: Îndreptățit sau condamnat prin cuvinteVDM, Vol. 13, Nr. 6, pag. 941).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce caracter au avut cuvintele mele săptămâna aceasta? Cum? De ce? În ce împrejurări și cu ce rezultate au fost rostite?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 14 FEBRUARIE (Cântarea 17)