Restabilirea

Restabilirea

Ce? Unde? Când?

„Vor veni timpurile de înviorare din prezența Domnului; Și el îl va trimite … pe  Isus Cristos; pe care cerul trebuie să îl primească până la timpurile restabilirii tuturor lucrurilor, pe care Dumnezeu le-a spus prin gura tuturor sfinților săi profeți de când a început lumea.” (Faptele 3:19-21.)

ȘTIAȚI CĂ: „restabilirea” înseamnă restaurare, așa cum arată cele mai multe traduceri ale Bibliei?

  • Știați că, unii cred că înseamnă numai întoarcerea a ceva pe nedrept luat (Exodul 22:1-6, 12; Leviticul 6:2-5; Ezechiel 33:14-16), dar că Biblia arată că înseamnă mai mult decât atât ― cel mai mare fel de restaurare și cele mai mari binecuvântări dintotdeauna care în curând vor veni pe pământ pentru toți oamenii?

(Citiți cu atenție ceea ce urmează)

ȘTIAȚI CĂ: că Biblia afirmă, „La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul” (Geneza 1:1), dar nu cât timp a trecut de atunci până la cele șase mari zile de creație în care El treptat a pregătit pământul pentru viața umană?

  • Știați că, Dumnezeu a făcut plantele și animalele și apoi „o grădină [paradis] înspre est, în Eden” (Geneza 2:8), cu o ecologie perfectă, unde El l-a creat pe Adam, „primul om” (nu pentru a deveni o ființă spirituală, un înger, dar pentru a fi veșnic o ființă umană), „din [țărână, sau] pământ, pământesc”, „puțin mai prejos decât îngerii” (Geneza 2:7; Psalmii 8:4-8; 1 Corinteni 15:45-47)?
  • Știați că, lui Adam i s-a dat stăpânire asupra pământului și a animalelor (toate erau atunci îmblânzite), cărora le-a dat nume; și că apoi Dumnezeu a creat-o pe Eva, ca soție și ajutor al lui (Geneza 1:26-28; 2:18-25)?
  • Știați că, ei și urmașii lor ar fi putut avea viață perfectă pentru totdeauna pe un pământ perfect, dacă ei ar fi ascultat de Dumnezeu, dar că atunci când n-au ascultat au fost condamnați la moarte, întreruperea vieții (Geneza 2:17), și au fost izgoniți și ținuți în afara grădinii Eden, ca nu cumva să continue să mănânce din fructele pomilor care susțin viața și să trăiască veșnic pe pământ (Geneza 3:22-24)?
  • Știați că, prin ereditate sentința la moarte a lui Adam a venit și peste toți urmașii lui Adam, astfel că nimeni din omenire nu are dreptul la o viață perfectă pe un pământ perfect, dar are numai o existență imperfectă și care este în proces de moarte (Romani 5:12-19; 1 Corinteni 15:21, 22)?
  • Știați că, Dumnezeu a arătat marea sa iubire pentru toată omenirea (inclusiv pentru tine și pentru mine) în planificarea eliberării pentru toți de sub sentința morții, prevăzând o răscumpărare (preț corespunzător) pentru ea?

ȘTIAȚI CĂ: unicul Fiu conceput al lui Dumnezeu, Logosul puternic, de bunăvoie a fost „făcut trup”, „omul Cristos Isus”, „cu puțin mai prejos decât îngerii, pentru suferirea morții … ca prin harul lui Dumnezeu să guste moartea pentru fiecare om” ― Adam și toată rasa sa pierdută ― și că Isus „s-a dat pe sine însuși răscumpărare pentru toți, ca să fie mărturisit la timpul cuvenit” (Matei 18:11; Ioan 1:14; 3:14-18; 1 Timotei 2:3-6; 4:10; Evrei 2:9-14; 1 Ioan 2:2)?

  • Știați că, datorită jertfei de răscumpărare de bunăvoie a lui Isus pentru toți, cei vii și cei morți, li se garantează o posibilitate „la timpul cuvenit” de a câștiga viața eternă ― că Bisericii, care a fost aleasă în timpul Veacului Bisericii, i se dă viață eternă în cer (2 Corinteni 5:1-4; Evrei 10:34), dar că toți cei care n-au avut nicio posibilitate și mai târziu se pocăiesc de păcat, cred în Isus ca Salvator și se dau pe sine lui Dumnezeu cu loialitate, în Mileniu („timpurile de înviorare”) vor avea o ocazie favorabilă de a obține restabilirea (restaurarea) la viața umană perfectă pentru totdeauna pe pământul desăvârșit (Psalmii 37:9-11, 22, 29, 34; Matei 6:10), viața pe care ar fi putut-o avea Adam?
  • Știați că, în timpurile restabilirii animalele vor fi îmblânzite, pământul va fi adus la perfecțiune (Isaia 11:6; 35:1, 2) și umplut de gloria lui Dumnezeu (Numeri 14:21; Isaia 11:9; 40:5; Habacuc 2:14); iar cei ascultători din omenire în general (Apocalipsa 22:17) vor fi restaurați la perfecțiune așa cum a avut-o Adam; cei răi vor fi nimiciți; dar cei drepți vor trăi veșnic în prosperitate, pace, fericire, fraternitate și dragoste pe pământul nou (Psalmii 72:1-20; Isaia 65:17-25; Matei 6:10; Faptele 15:14-18; 2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:3, 4; 22:1-3)?

ȘTIAȚI CĂ: „timpurile de  restabilire”, despre care au vorbit toți sfinții profeți, domnia de 1000 de ani a lui Cristos (Apocalipsa 5:9, 10; 20:4, 6), urmează după a Doua Sa Venire (Faptele 3:21), și că, împreună cu Biserica Sa El va distruge stările acestei lumi rele, își va stabili domnia dreaptă pe pământ și va binecuvânta pentru totdeauna pe toți oamenii ascultători (Isaia 2:2-4; 11:1-9; 25:6-10; 35:1-10; Daniel 2:31-45; 7:13, 14, 18, 22, 27)?

  • Știați că, „semnele timpurilor”, cum ar fi necazurile mari, destăinuirile, calamitățile, apostaziile, crizele, pregătirile de război, conflictele și terorismul, întoarcerea lui Israel, creșterea cunoștinței și a călătoriilor etc. (Luca 12:2; 21:11, 25-32; Daniel 12:4, 10), dovedesc că noi trăim la sfârșitul acestui Veac și că Cristos va începe în curând restabilirea?
  • Știați că, toți ar trebui să se bucure mult de perspectivele minunate pentru toți pe pământ și să spună altora această veste bună că în curând vine Împărăția lui Dumnezeu pe pământ (Luca 2:10-14; 21:25-28)?

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.