3 IANUARIE

Rugați-vă neîncetat — 1 Tesaloniceni 5:17.

Oricare ar fi înclinaţiile noastre naturale privitoare la hotărârea şi stăruinţa în rugăciune, noi trebuie să ne luăm instrucţiunile din Scripturi; şi biruind înclinaţiile noastre naturale, ca nişte „copilaşi”, ca „iubiţi copii”, trebuie să ne conformăm părerile şi purtarea după îndrumarea de sus. De aceea, cu toţii să ne amintim cuvintele: „Cereţi [în numele Meu] şi veţi primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 16:24). Tatăl Ceresc a păstrat multe îndurări, binecuvântări şi providenţe pentru copiii Săi ascultători şi credincioşi, care le vor cere pentru ei Z ’96, 162 (R2004).

*       *       *

Poporul Domnului trebuie să se roage totdeauna și să nu se lase. Răspunsul care întârzie mult timp aduce binecuvântarea cea mai prețuită. Prin urmare, căutarea continuă în rugăciune a favorii Tatălui va avea ca rezultat aprofundarea spiritualității noastre și atingerea dorințelor noastre sfinte — PT 1934, 189.

Pasaje paralele: 1 Petru 4:7; Luca 2:37; 11:5-13; 21:36; Romani 12:12; Efeseni 1:15, 16; 6:18; Filipeni 4:6, 7; Coloseni 1:9; 4:2; Psalmii 5:1-3; 42:8; 109:4; 116:2; Daniel 6:10; Faptele 6:4; 10:2, 9; Romani 1:9; 1 Tesaloniceni 3:10; 1 Timotei 5:5; 2 Timotei 1:3.

Cântări: 35, 239 [-], 1, 26, 48, 69, 115 [411].

Poeziile Zorilor, 115: Rugați-vă neîncetat.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 182 (R5707: Rugăciunea ― folosirea ei potrivită și nepotrivită ― VDM, Vol. 8, Nr. 3, pag. 540).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe am avut săptămâna aceasta privitor la rugăciunea neîncetată? Ce m-a ajutat sau m-a împiedicat în ele? Ce rezultat au dat ele?

 

RUGAȚI-VĂ NEÎNCETAT

FĂRĂ RĂSPUNS e încă rugăciunea ce buzele-o șoptesc

De-a lungul anilor în stare muribundă?

Credința eșuează, speranțe se topesc,

Degeaba ochii noștri cu lacrimi ne inundă?

Dar să nu spui că Tatăl n-aude rugăciunea ta

Îți va-mplini dorința, cândva, undeva.

Fără răspuns e încă? De când tu prima dată

Te-ai prezentat la tronul Părintelui Ceresc,

Nerăbdător momentul de-a cere de la Tatăl ,

Să-ți linișteasca inima cu sfatul părintesc.

Dacă trecut-au ani de-atunci, nu dispera,

Căci Domnu-ți va răspunde cândva, undeva.

Fără răspuns e încă? Dar nu ești ignorat;

A Lui promisiuni sunt pentru totdeauna;

El zilelele și anii noștri la fel i-a măsurat.

Să crezi în Dumnezeu! Îți cere Domnul numai.

De îngerul lui Iacob te ține și rugăciunea ta

 Te-a binecuvânta, cândva, undeva.

Fără răspuns e încă? Nu, să nu spui că-i fără;

Poate că nu-i complet făcută încă partea ta

Cu prima rugăciune a început lucrarea;

Iar Dumnezeu ce-ncepe El va și termina

L-altarul rugăciunii necontenit să arzi tămâia ta

Și gloria cădea-va, cândva, undeva.

Fără răspuns e încă? Nu poate fi fără răspuns credința;

Dacă picioarele-i pe stâncă ferm plantate sunt.

Furtunilor sălbatice opune rezistență,

Nici n-o cuprinde frica de tunet și de vânt.

Ea știe, Atotputernicul  aude rugăciunea sa

Și strigă: „Se va face, cândva, undeva!”

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 3 IANUARIE (Cântarea 387)