31 decembrie

Cum voi răsplăti lui Iehova toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul mântuirii și voi chema numele lui Iehova; îmi voi împlini jurămintele față de Iehova, înaintea întregului Său popor — Psalmii 116:12-14.

Încheierea anului este un moment excelent pentru a lua noi hotărâri pentru anul care vine. Iubiți frați, să facem o mulțime de hotărâri bune, cu privire la ceea ce vom fi dispuși să fim, să făptuim, să suferim în comuniune cu Domnul nostru, ca prin harul Său să putem face din anul care vine cel mai bun an al vieții noastre — anul celor mai mari speranțe, celor mai mari străduințe și, prin harul Domnului, al celor mai mari succese în jertfirea de sine, în învingerea lumii și a spiritului ei, în supunerea eului și a dorințelor cărnii, în împotrivirea față de adversar și în mărirea Domnului nostru și binecuvântarea poporului Său — Z ’99, 286 (R2551).

*       *       *

Binefacerile din prezent ale Domnului pentru noi sunt binecuvântările Sale de creare, providențiale, de răscumpărare, instruire, îndreptățire, sfințire și eliberare; în timp ce binefacerile Sale viitoare pentru noi sunt ca noi să ajungem în Împărăție cu caracterul, natura, perspectivele, onorurile, asocierile, moștenirea și funcția pe care le vom avea. Prima răsplătire pe care o vom da pentru binefaceri va fi să luăm paharul mântuirii. Un pahar simbolizează de obicei experiențe de fericire și întristare. Paharul mântuirii reprezintă experiențele de fericire și întristare în legătură cu obținerea mântuirii noastre. Prin urmare, vom accepta astfel de experiențe cu inimi pline de mulțumire și recunoștință. Mai departe, vom chema numele Domnului, acceptând cu încredere harul, mila și adevărul Său în timpul nostru de nevoie. În cele din urmă ne vom împlini angajamentul general de consacrare ca să fim morți față de noi înșine și față de lume și să fim vii față de Dumnezeu, precum și angajamentele noastre speciale care intră în angajamentul nostru general. Vom face aceasta în interesul întregului popor al lui Dumnezeu, acum și în viitor — PT 1936, 167.

Pasaje paralele: Psalmii 51:12, 13; 103:2, 3; Isaia 6:5-8; Romani 12:1, 2; 1 Corinteni 6:20; 2 Corinteni 5:14, 15; Psalmii 23:5; 63:6; Luca 22:17, 18, 20; Matei 20:22, 23; 26:39, 42; Ioan 18:11; Numeri 15:2-5; Deuteronom 23:21; Iona 2:9; Psalmii 66:13-15.

Cântări: 325 [-], 224 [153], 324 [-], 8, 47, 10, 277 [-].

Poeziile Zorilor, 275: Urări de Anul Nou.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 279 (R5538: Binecuvântarea „paharului mântuirii”VDM, Vol. 12, Nr. 2, pag. 826).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 12 (R4547a: A bea paharul Domnului ― VDM, Vol. 30; Nr. 5, pag. ); Z ʼ13, 327 (R5341: „Paharul binecuvântării”VDM, Vol. 16, Nr. 5, pag. 1162).

L.T. în limba rusă; R5341.

L.T. în limba ucraineană; R2411; R2551; R4547; R5341.

L.T. în limba engleză; R2411; R2551; R4547; R5341.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat în ele? Ce rezultate au dat ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 31 DECEMBRIE [R88] (Cântarea 125)