Ce este iadul?

ȘTIAȚI CĂ: deși unii neagă existența iadului, Biblia îl învață clar, atât în Vechiul cât și în Noul Testament?

* Știați că, mulți înțeleg greșit acest subiect, iar unii încă mai țin la doctrina păgână a chinului veșnic, care a fost alipită la creștinism la începutul Veacurilor Întunecate, și astfel cred în iadul din Veacurile Întunecate, în loc de iadul Bibliei?

* Știați că, este important ca toți să examineze cu atenție  și să studieze detaliat învățăturile biblice despre iad?

ȘTIAȚI CĂ: singurul cuvânt tradus iad în Vechiul Testament este șeol căruia îi corespunde cuvântul hades în Noul Testament?

* Știați că, în Versiunea Autorizată a Bibliei șeol și hades sunt traduse iad de 41 de ori, mormânt de 32 de ori și groapă de 3 ori, și că deseori când se traduce iad  nota de subsol spune „sau mormânt”, sau invers (Psalmii 49:15; 55:15; 86:13; Isaia 14:9; Iona 2:2; 1 Corinteni 15:55; Apocalipsa 20:13)?

* Știați că, traducătorii Versiunii Revizuite a Bibliei (a se vedea și RSV) au evitat problema, lăsând cuvintele șeol și hades netraduse?

* Știați că, contrar ideii că iadul este un loc de foc, chin, țipete etc., Biblia spune: „Nu este nici lucrare, nici plan, nici cunoaștere, nici înțelepciune în mormântul [șeolul] în care mergi”; „căci în moarte nu este amintire despre tine, cine îți va da mulțumiri în mormânt [șeol]”; „mormântul [șeolul] nu te poate lăuda, moartea nu te poate sărbători” (Eclesiastul 9:10; Psalmul 6:5; Isaia 38:18)?

* Știați că, oamenii buni, precum și cei răi, merg în șeol (iad) la moarte: de exemplu, Iacob a coborât în șeol (Geneza 37:35); Iov s-a rugat să meargă în șeol, să fie ascuns acolo, până la înviere (Iov 14:13)?

* Știați că, Isus „și-a turnat sufletul până la moarte” (Isaia 53:10, 12; Matei 26:38) și a coborât în iad, dar „sufletul lui [ființa Lui] nu a fost lăsat în iad” (Psalmul 16:10; Faptele 2:27, 31)?

* Știați că, în engleza veche cuvântul hell (iad, n.e.) însemna pur și simplu a ascunde sau a  acoperihelling potatoes însemna a pune cartofii în gropi, helling a house însemna a acoperi sau a confecționa acoperișul de stuf al unei case  etc.;că, prin urmare, cuvântul iad (hell, n.e.) a fost folosit în mod corespunzător să semnifice starea secretă sau ascunsă a morții; că nu a avut nicio referire la un loc de chin până când acest sens i-a fost alipit de teologii din Veacurile  Întunecate?

* Știați că, în consecință, iad (șeol sau hades) înseamnă starea de  inconștiență, de uitare a morții, unde toate sufletele, bune și rele, merg la moarte și din care numai trezirea din moarte poate elibera pe oricare?

ȘTIAȚI CĂ: atunci când Dumnezeu i-a spus lui Adam despre pedeapsa păcatului, El nu a spus: „În ziua în care vei mânca din el vei trăi pentru totdeauna în chin”, dar El i-a spus adevărul: „vei muri negreșit [adică, vei înceta să trăiești]” (Geneza 2:17)?

* Știați că, Adam a murit în aceeași zi (de 1000 de ani — 2 Petru 3:8; Psalmul 90:4) în care a mâncat fructul interzis?

* Știați că, contrazicându-l pe Dumnezeu, Satan a spus minciuna (Ioan 8:44), „Nu veți muri nicidecum” (Geneza 3:4), prin care de atunci a înșelat pe mulți să creadă că morții nu sunt cu adevărat morți, ci că la moarte ei trăiesc mai departe și, fără să aștepte ziua învierii, merg direct în cer sau în chin veșnic; în timp ce Biblia afirmă clar că „morții nu știu nimic”; că „morții nu laudă pe Domnul, nici vreunul ce coboară la tăcere”; că „fiii lui ajung la onoare și el nu știe; sunt înjosiți, dar el nu pricepe aceasta”; că Avraam și Israel (Iacov), în șeol, „nu ne știu” (Eclesiastul 9:5; Psalmul 115:17; Iov 14:21; Isaia 63:16)?

* Știați că, Biblia afirmă clar că „sufletul care păcătuiește, acela va muri” (Ezechiel 18:4, 20); că „plata păcatului este moartea [încetarea vieții — nu viața în chin]; dar darul lui Dumnezeu este viața eternă [dar pe care El nu-l va da celor răi — 1 Ioan 3:15; 5:12] prin Isus Cristos” (Romani 6:23; Faptele 4:12)?

* Știați că, „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară [adică, să înceteze să trăiască pentru totdeauna], ci să aibă viață eternă”; că „omul Cristos Isus” „s-a dat pe sine însuși răscumpărare [preț corespunzător] pentru toți [Adam și neamul lui], ca să fie mărturisit la timpul cuvenit” (Ioan 3:16; 1 Timotei 2:4-6)?

* Știați că, dacă pedeapsa împotriva lui Adam și a neamului său ar fi fost chinul veșnic, Isus ar fi trebuit să sufere o veșnicie de chin pentru a plăti această datorie; dar, pentru că „plata păcatului este moartea”, „Cristos a murit pentru păcatele noastre”, El a gustat moartea pentru fiecare om; și El „a fost înviat dintre morți” (1 Corinteni 15:3, 4; Evrei 2:9; Romani 5:6-10; Coloseni 1:18; Apocalipsa 1:18)?

ȘTIAȚI CĂ: Isus, când a fost pe pământ, a spus: „Nimeni nu s-a urcat în cer, decât cel ce s-a coborât din cer” (Ioan 3:13; Faptele 2:34)?

* Știați că, Biblia spune că cei morți, buni și răi, sunt „adormiți” (2 Petru 3:4; 2 Împărați 21:17, 18; Ioan 11:11-14; 1 Tesaloniceni 4:13-17), adică, uitați, inconștienți, în șeol sau hades, în așteptarea trezirii; că „dacă nu există înviere a morților,… atunci și cei ce au adormit în Cristos sunt pierduți” (1 Corinteni 15:13-18)?

* Știați că, Dumnezeu prin Cristos îi răscumpără pe toți, nu din chinul veșnic, ci „din puterea mormântului [șeolului]” (Osea 13:14); totuși, nimeni nu iese până când Isus îi cheamă la trezirea învierii la a Doua Sa Venire (și nu mai devreme) (Ioan 14:3; 1 Corinteni 15:21-23, 52), când Sfântul Pavel și alții își primesc coroanele vieții și premiile (2 Timotei 4:8; 1 Petru 1:5; 5:4; Luca 14:14)?

* Știați că, în cele din urmă „toți cei din morminte vor auzi vocea lui [Isus] și vor ieși afară” (Ioan 5:28, 29); că, atunci când șeolul sau hadesul îi va da afară  astfel pe toți cei care dorm în moartea adamică, șeolul sau hadesul vor înceta să existe pentru totdeauna — „Mormântule [șeol] voi fi nimicirea ta”; „moartea și iadul [hadesul; precum și diavolul, fiara, profetul fals și păcătosul incorigibil] au fost aruncate în lacul de foc [focul distruge toate materialele combustibile puse în el, și prin urmare, este folosit în Biblie ca simbol al distrugerii]. Aceasta este [reprezintă] moartea a doua [anihilare totală, completă și eternă, din care nimeni nu va fi recuperat niciodată]” (Osea 13:14; Apocalipsa 19:20; 20:14, 15; 21:8; Galateni 6:8; Evrei 6:4-8; 10:26-31; 12:29; 1 Ioan 5:16; Iuda 1:12, 13)?

* Știați că, Sodoma și Gomora sunt arătate de Dumnezeu „ca exemple, suferind răzbunarea focului etern” (Iuda 1:7) — nu că focul încă arde și nu este în stare să distrugă acele orașe, ci că a adus asupra lor distrugerea veșnică, întocmai cum „focul veșnic pregătit pentru diavol și îngerii lui” va aduce asupra lor distrugere veșnică (Evrei 2:14; Ezechiel 28:19; Psalmul 145:20).

ȘTIAȚI CĂ: în Apocalipsa 20:10 (comp. cu Apocalipsa 14:10, 11) cuvântul tradus „chinuit” ar fi trebuit redat „probat” sau „examinat”; că faptele rele și învățăturile diavolului, fiarei și profetului fals vor fi examinate pentru totdeauna de cei drepți și vor fi recunoscute că merită pe bună dreptate distrugerea (comp. Isaia 14:15-17)?

* Știați că, „îngustă este calea care duce la viață”, dar „lată este calea care duce [nu la ținere în foc, ci] la nimicire” (Matei 7:13)?

* Știați că, cei răi „vor fi pedepsiți cu nimicirea veșnică” (2 Tesaloniceni 1:9); că  „își aduc asupra lor o nimicire grabnică” (2 Petru 2:1, 12); că ei „al căror sfârșit este nimicirea” (Filipeni 3:19),  „vor merge în pedeapsă veșnică [nu chin veșnic, ci moarte, pentru că «păcatul, odată înfăptuit, naște moarte» (Iacov 1:15; 4:12); moartea veșnică este o pedeapsă veșnică], dar cei drepți [care doar ei vor avea viață — Ioan 3:36; 1 Ioan 5:12; Psalmul 37:1-40] în viața eternă” (Matei 25:46)?

* Știați că, de asemenea, cuvântul gheena din Noul Testament este tradus iad; că echivalentul său din Vechiul Testament este ghe-Hinnomvalea lui Hinom; că în această vale din afara Ierusalimului erau aruncate deșeurile și erau distruse acolo fie de viermi, fie de foc și pucioasă; că gheena, „unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge” (Marcu 9:43-48), reprezintă moartea a doua —  nu că viermii și focul literal vor exista acolo veșnic, ci că distrugerea celor răi din partea lui Dumnezeu este sigură, ilustrată de tot ceea ce se arunca în valea lui Hinom fiind distrus complet, fie de viermi, fie de foc?

* Știați că, Dumnezeu „este în stare să nimicească deopotrivă și  sufletul și trupul în iad [gheenă]”; că „fiecare suflet care nu îl va asculta pe acel profet [Cristos] va fi nimicit”; că „Domnul păstrează [numai] pe toți cei ce îl iubesc; dar pe toți sticații îi va nimici”; „vor fi ca și cum nu ar fi fost”; ei „au dispărut” (Matei 10:28; Ezechiel 18:4, 20; Faptele 3:23; Psalmul 145:20; Obadia 1:16; Isaia 43:17)?

ȘTIAȚI CĂ: Dumnezeu este drept (Deuteronom 32:4) și va pedepsi pe fiecare păcătos în conformitate cu vinovăția sa (Matei 12:36; Luca 12:47, 48), dar dreptatea Lui Îi interzice aplicarea unei pedepse mai mare decât cea pe care El a declarat-o, adică moartea? „Poate fi omul muritor [care, dacă nu ar fi decăzut, nu s-ar gândi să chinuie nici măcar o pisică în foc timp de un minut, să nu mai vorbim de eternitate] mai drept decât Dumnezeu? Poate fi un om mai curat decât Creatorul său? Departe de Dumnezeu răutatea, și de cel Atotputernic nedreptatea” (Iov 4:17; 34:10)?

* Știați că, Dumnezeu a interzis Israelului să tortureze copiii cu foc în închinarea lui Moloh, condamnând și numind aceasta o urâciune care nu i-a venit niciodată în minte (Leviticul 18:21; 20:2-5; Ieremia 19:5; 32:34, 35)?

* Știați că, „Dumnezeu este dragoste” și El dorește ca  „să i se închine în duh și în adevăr”, din dragoste pentru El, și nu din cauza fricii de pedeapsă acum și apoi — „dragostea desăvârșită alungă frica [spaima]” (1 Ioan 4:8-12, 16-21; Ioan 4:24)?

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.