Pământul Nou

PĂMÂNTUL NOU ȘTIAȚI CĂ BIBLIA ÎNVAȚĂ: Că „o generație trece și altă generație vine, dar pământul [planeta noastră] rămâne pentru totdeauna” (Eclesiastul 1:4; Psalmii 119:90)? Că „Dumnezeu însuși care a format pământul [planeta noastră] … nu l-a creat în zadar [pentru a fi distrus de foc literal, sau altfel], l-a

Dumnezeu vă iubește!

Dumnezeu vă iubește! ȘTIAȚI: Că Dumnezeu, din  marea și nemărginita Sa iubire, din voința Sa dezinteresată (Luca 2:14; 1 Ioan 4:8), a pregătit un mod în care voi și întreaga omenire (indiferent de origine, rasă, culoare, naționalitate, educație, ocupație, statut social, poziție financiară etc.) puteți obține viață veșnică? ȘTIAȚI: Că

Ziua de Judecată

Ziua de Judecată ȘTIAȚI: Că gândul la Ziua de Judecată produce groază în mulți pentru că de obicei au fost greșit învățați că este o zi de 24 de ore, când, în mijlocul unor mari zguduiri ale naturii ― cutremure literale, morminte care se deschid etc.― Cristos cheamă din binecuvântarea

Întoarcerea lui Israel

Întoarcerea lui Israel Un studiu oportun atât pentru evrei cât și pentru neamuri ȘTIAȚI: Că Israel a fost primul popor ales al lui Dumnezeu (Deuteronom 7:6; Psalmii 135:4; 147:19, 20; Amos 3:2)? Că atunci când în Eden, Dumnezeu a condamnat după dreptate pe copiii Săi neascultători la moarte (Geneza 2:17;

Știați?

Știați? ȘTIAȚI? Că mai mult de 2000 de ani în urmă Dumnezeu a dat  prin profetul Daniel o descriere clară a timpurilor în care noi acum trăim? Că Biblia referindu-se la prezent ca la „timpul sfârșitului” (Daniel 12:9), semnifică, nu distrugerea pământului literal („pământul rămâne pentru totdeauna” ― Eclesiastul 1:4),

Ce este iadul?

Ce este iadul? ȘTIAȚI: Că deși unii neagă existența iadului, Biblia îl învață clar, atât în Vechiul cât și în Noul Testament? * Că mulți înțeleg greșit acest subiect, iar unii încă mai țin la doctrina păgână a chinului veșnic, care a fost alipită la creștinism la începutul Veacurilor Întunecate,

Adevărata Libertate

Adevărata Libertate ȘTIAȚI: Că mulți care cred că sunt cu adevărat liberi sunt de fapt în robie? Că în afară de unii care se află în sclavie fizică, mulți se află într-o adevărată robie, la modul figurat, a drogurilor, sexului ilicit, alcoolului, tutunului, vrăjitoriei, satanismului, religiilor false, jocurilor de noroc,