Hotărârea de Dimineață; Angajamentul meu Solemn față de Domnul

Hotărârea de dimineață

      Cugetul cel mai de dimineață, pe care eu îl doresc, va fi:

     „Cum voi răsplăti lui Iehova toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul mântuirii și voi chema numele lui Iehova [pentru har de ajutor]. Îmi voi împlini jurămintele față de Iehova înaintea întregului Său popor” (Psalmii 116:12-14).

    Aducându-mi aminte de chemarea divină: „Strângeți-Mi pe sfinții Mei, care au făcut legământ cu Mine prin jertfă” (Psalmii 50:5), eu hotărăsc astăzi ca prin harul care ajută al Domnului, ca un slujitor al lui Dumnezeu, să-mi îndeplinesc angajamentele, continuând lucrul de jertfire a cărnii și a intereselor ei, ca să pot ajunge la moștenire în Împărăție împreună cu Răscumpărătorul meu.

     Mă voi strădui să fiu simplu și sincer față de toți.

     Voi căuta să plac și să onorez nu eul propriu, ci pe Domnul.

     Voi avea grijă să onorez pe Domnul cu buzele mele, ca vorbele mele să fie plăcute și binecuvântate către toți.

    Voi căuta să fiu credincios Domnului, Adevărului, fraților și tuturor celor cu care am de-a face, nu numai în lucrurile mari ale vieții, dar și în cele mici.

    Încredințăndu-mă grijii divine și conducerii providențiale, în toate interesele mele, pentru binele meu cel mai înalt, voi căuta nu numai să fiu curat în inimă, dar și să resping orice neliniște, orice nemulțumire, orice descurajare. Nu voi murmura și nu voi fi nemulțumit de ceea ce providența Domnului poate permite, deoarece:

                                          „Credința se poate încrede neclintit în El,                                                                                            Vie ori și ce”.

 

Angajamentul meu solemn față de Domnul

    Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie domnia Ta tot mai mult în inima mea, și să se facă voia Ta în trupul meu muritor. Sprijinindu-mă pe ajutorul harului Tău promis spre ajutor la orice vreme de nevoie, prin Isus Cristos Domnul nostru fac acest angajament solemn:

   1. Zilnic voi aminti în rugăciune interesele generale ale lucrului de seceriș și în special partea de care eu însumi am privilegiul să mă bucur în acest lucru, și pe iubiții conlucrători de la Casa Bibliei Epifaniei și de pretutindeni.

   2. Mă angajez să îmi analizez cu mai mare grijă, dacă este cu putință, gândurile, cuvintele și faptele, în scopul de a fi mai capabil să-Ți servesc Ție și iubitei tale turme.

   3. Mă angajez că voi fi pregătit să mă împotrivesc la orice este în legătură cu spiritismul și ocultismul și, aducându-mi aminte că nu sunt decât doi stăpâni, mă voi împotrivi acestor capcane pe toate căile rezonabile, ca fiind de la adversar.

   4. În continuare mă angajez că, exceptând cazurile de mai jos, întotdeauna și oriunde mă voi purta în particular față de sexul opus exact așa cum m-aș purta în public în prezența unei adunări a poporului Domnului. Și, pe cât este rezonabil posibil, voi evita să fiu singur în aceeași cameră cu cineva de sex opus, dacă ușa camerei nu este larg deschisă. Excepție în cazul fraților: soția, copiii, mama și surorile naturale; în cazul surorilor: soțul, copiii, tata și frații naturali.

 

 

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.