Zilele din Luca 17:22, 26

Zilele din Luca 17:22, 26

Ni s-a pus întrebarea: Avem vreo autoritate scripturală .pentru a susține că zilele Fiului Omului despre care se vorbește în Luca 17:22, 26 etc. sunt numai două perioade și nu mai mult de două? La această întrebare răspundem: Noi înțelegem că Scripturile învață că zilele Fiului Omului sunt două și numai două perioade. Mai multe analizări dovedesc acest lucru. Afirmația făcută în versetele 26 și 27 se armonizează cu această idee; pentru că despre oamenii din zilele lui Noe se vorbește aici din punctul de vedere a două perioade (1) înainte de potop și (2) în timpul potopului, și sunt asemănați cu oamenii din zilele Fiului Omului. Oamenii care mâncau, beau etc., în timpul Parousiei înainte de izbucnirea marii strâmtorări, în ceea ce privește activitățile lor au fost asemănați cu oamenii din perioada de dinainte de potop în activitățile lor; și oamenii din timpul marii strâmtorări sunt asemănați în copleșirea lor cu oamenii care au fost nimiciți în timpul potopului. Pentru aceste două serii din două activități se folosește expresia „zilele” în versetele 26 și 27, în timp ce în versetul 30 expresia „ziua” și nu „zilele” se folosește să reprezinte perioada de mare strâmtorare. Întrucât, în conformitate cu versetele 26 și 27 expresia „zilele Fiului Omului” este limitată la cele două perioade – cea chiar de dinaintea strâmtorării și însăși perioada strâmtorării – tragem concluzia că această expresie se referă la două și numai la două perioade. Din moment ce versetul 30 se referă la a doua dintre acestea ca la o zi, dar la o astfel de zi pe care credincioșii nu ar dori-o în mod deosebit din cauza necazurilor ei; din moment ce versetul 22 se referă la o zi dintre zilele Fiului Omului pe care în mod special a dorit-o Biserica; din moment ce Parousia, ca ziua venirii Lui, a fost întotdeauna dorită de Biserică; și din moment ce în legătură cu aceste două zile nu se menționează alta, noi tragem concluzia din aceste fapte ca un al doilea motiv că expresia „zilele Fiului Omului” se referă la două și numai la două perioade. Astfel Scripturile din Luca 17:22-30 sunt autoritatea de a crede că expresia „zilele Fiului Omului” din Luca 17:22, 26  înseamnă două și numai două perioade.

E4, pag.52-53; PT, №53, ʼ23, 62

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.