Tâlharii în paradis

ȘTIAȚI CĂ: unul dintre cei doi tâlhari care au fost răstigniți împreună cu Isus I-a cerut Lui să-și amintitească de el când va veni în Împărăția Sa, și că Isus l-a asigurat că va fi cu El în paradis (Luca 23:42, 43)?

 • Știați că, datorită predicării răspândite și repetate a lui Isus și a ucenicilor Săi, oamenii în general, inclusiv acest hoț, știau despre această împărăție care va veni?
 • Știați că, împărăția are două faze: (1) faza sa invizibilă, cerească: Isus și Biserica Sa, Mireasa Sa, Turma Mică (Apocalipsa 21:2; Efeseni 5:23-32; Luca 12:32) și însoțitoarele miresei, Marea Mulțime (Psalmii 45:14, 15; Apocalipsa 7:9-17; 19:9); (2) faza sa vizibilă, pământească: Vrednicii (Evrei 11:39, 40; Geneza 13:14, 15; Faptele 7:5; Matei 11:11; Luca 13:28-30) și supușii săi ― omenirea în general (Psalmii 37:9-11, 22, 29, 34; Isaia 60:21; Amos 9:14, 15)?
 • Știați că, învățându-i pe ucenicii Săi să se roage: „Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ”, Isus a arătat că Împărăția Sa pe pământ era viitoare?
 • Știați că, împlinirea profețiilor Bibliei arată că această domnie a dreptății și a păcii peste tot pământul va veni în curând (Daniel 2:35, 44; 7:13, 14, 18, 27; Zaharia 14:9; Hagai 2:7; Evrei 12:27, 28; Isaia 9:6, 7; 2:2-4; Ieremia 3:17)?
 • Știați că, contrar opiniilor unora, hoțul nu i-a cerut niciodată lui Isus să-l ia la cer?
 • Știați că, el nu l-a rugat pe Isus să-și amintească de el în ziua în care au fost răstigniți, ci mai degrabă la un timp viitor ― „când vei veni în împărăția ta”?
 • Știați că, drept răspuns, Isus l-a asigurat solemn că cererea sa va fi acceptată, că El își va aminti într-adevăr de tâlhar când va veni în împărăția Sa, spunând: „Adevărat [amin, sau așa să fie; adică, cererea ta este acceptată] îți spun astăzi: Vei fi cu mine în paradis”?

ȘTIAȚI CĂ: cuvântul paradis, care înseamnă grădină, este folosit în Biblie cu referire la: (a) grădina Edenului, „grădina lui Dumnezeu” (Geneza 2:8-15; Ezechiel 28:13), adică locuința perfectă a lui Adam și a Evei în timp ce erau fără păcat; (b) locuința lui Dumnezeu, în cer (Apocalipsa 2:7); (c) pământul după ce împărăția va fi stabilită pe el, în timp ce blestemul păcatului și al morții va fi înlăturat treptat și după aceea (Apocalipsa 22:1-3, comp. cu Geneza 2:9, 10; 1 Corinteni 15:26), și va deveni din ce în ce mai mult (Daniel 2:35) „ca grădina Edenului” (Ezechiel 36:35), adică, Paradisul Pierdut va deveni  Paradisul Recâștigat, pământul nou care a fost văzut în viziune și în profeție împreună cu cerul nou, al treilea ― controlul spiritual al lui Cristos (2 Corinteni 12:1-4; 2 Petru 3:6, 7, 12, 13; Apocalipsa 21:1-3) ― care va înlocui controlul spiritual al lui Satan, „dumnezeul acestei lumi” (2 Corinteni 4:4; Galateni 1:4; Efeseni 2:2)?

 • Știați că, dintre cele trei paradisuri menționate în Biblie, (a) a fost distrus cu mult timp înainte de moartea lui Isus și (c) este încă în viitor; prin urmare (b) este unicul care exista când a murit Isus; dar în a treia zi după aceea El a declarat că nu a mers încă acolo (Ioan 20:17), și că El nu a mers acolo decât 40 de zile mai târziu (Faptele 1:3-11)?
 • Știați că, prin urmare, virgula ar fi trebuit pusă după cuvântul „astăzi” în Luca 23:43 și nu înainte de el, așa cum s-a făcut în multe traduceri ale Bibliei?
 • Știați că, punerea virgulei înaintea cuvântului „astăzi” (astfel: „Îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis”) l-ar face pe Isus un mincinos, deoarece ar însemna că El a promis tâlharului că va fi cu El în paradis în aceeași zi în care au fost răstigniți, știind din Scripturi că El nu mergea acolo în ziua aceea, ci în ziua aceea trebuia să-și toarne sufletul până la moarte (Isaia 53:10, 12) și sufletul Său trebuia să coboare în iad (hades ― starea morții ― Faptele 2:30-32), din care El nu va fi înviat decât în a treia zi (Luca 18:31-33)?
 • Știați că, punerea virgulei după cuvântul „astăzi” (astfel: „Îți spun astăzi, vei fi cu mine în paradis”) nu creează astfel de neclarități, deoarece arată că Isus a făcut doar promisiunea către tâlhar în acea zi, deși promisiunea nu se va împlini până când Isus nu va veni în Împărățiă Sa.

ȘTIAȚI CĂ: virgulele și alte semne de punctuație, găsite în diferite traduceri ale Bibliei pentru a ajuta cititorul, nu au fost puse acolo prin inspirație Divină, deoarece nu se găsesc în manuscrisele grecești originale ale Noului Testament ― de fapt, semnele de punctuație nici nu au fost măcar inventate până în secolul al IX-lea după Cristos ― deci nu există nimic în Scriptura inspirată de Dumnezeu care să ceară ca virgula să fie înaine, în loc să fie după cuvântul „astăzi”?

 • Știați că, cerul este un loc pregătit (Ioan 14:1-3; 1 Corinteni 2:9; Evrei 10:34) pentru oamenii pregătiți (Romani 9:23, 24) ― adică numai pentru cei care prin lepădarea de sine și de lume își iau crucile și devin ucenici ai lui Isus (Matei 16:24; Luca 14:26, 27), care sunt concepuți de Spiritul sfânt (1 Ioan 5:1, 18; 1 Petru 1:3; Ioan 3:3-8) și care apoi urmează cu fidelitate pașii Lui (1 Petru 2:21; 1 Ioan 2:6), cu răbdare continuă în fapte bune inclusiv aducerea roadelor Spiritului, căutând nemurirea, viața veșnică (Romani 2:7; Galateni 5:22, 23; Evrei 12:14; Iacov 1:4; 2 Petru 1:5-11)?
 • Știați că, Dumnezeu îi trage pe toți la răspundere pentru păcatele pe care le comit (Matei 12:36; 1Timotei 5:24) și le poruncește să se pocăiască (Faptele 17:30; 3:19)?
 • Știați că, Isus a apreciat manifestarea de respect față de Dumnezeu a tâlharului muribund și adevărata pocăință pentru păcatele săvârșite (Luca 23:40, 41), și prin urmare în acea zi întunecoasă i-a acceptat cu grație cererea și i-a dat asigurarea mângâietoare că va fi cu El în paradis ― în faza pământească a împărăției Sale ― atunci când va fi stabilită, căci este evident că pocăința tâlharului, atât de aproape de momentul morții sale, nu i-a acordat timp pentru a se pregăti cum se cuvine pentru un loc în faza cerească, spirituală a împărăției?
 • Știați că, Dumnezeu nu a promis că oricine va fi în faza cerească a împărăției sau în faza sa pământească ― inclusiv tâlharul pocăit ― vor fi răsplătiți la moarte; mai degrabă, El a arătat că ei vor dormi în moarte (1 Împărați 2:10; Daniel 12:2; Ioan 11:11-14, 44; 1 Corinteni 15:6, 18, 20; 1 Tesaloniceni 4:13-17) și își vor primi răsplățile la timpul Venirii a Doua a lui Isus la trezirea învierii (Ioan 14:3; Matei 16:27; Luca 14:14; 2 Timotei 4:8; 1 Petru 1:7, 13)?
 • ȘTIAȚI CĂ: la întoarcerea lui Isus în împărăția Sa (Luca 19:11, 12), răsplata Lui este cu El (Apocalipsa 22:12), și „toți cei din morminte vor auzi vocea Lui, și vor ieși afară”, fie „spre învierea vieții” sau „spre învierea judecății” ― pentru că „va fi o înviere atât a celor drepți, cât și a celor nedrepți” (Ioan 5:28, 29; Faptele 24:15)?
 • Știați că, atunci Isus își va aminti de tâlharul pocăit ― El îl va trezi din moartea adamică împreună cu cei „nedrepți” care nu au fost mai înainte în încercare pentru viață, pentru care El deasemenea a murit (Evrei 2:9; 1 Ioan 2:2), și El le va da o cunoaștere a adevărului (1 Timotei 2:4) și o încercare pentru viață în timpul domniei Lui pe pământ (Apocalipsa 5:10; 20:4, 6), în ziua judecății de o mie de ani (2 Petru 3:8), când El va „judeca lumea în dreptate” (Faptele 17:31; Psalmii 96:1-13; 98:1-9) și va transforma tot pământul într-un paradis?

● Știați că, „oricine voiește” (Apocalipsa 22:17) dintre aceștia va atinge treptat perfecțiunea umană pe calea sfințeniei care atunci va fi înființată ― „bucurie și veselie vor căpăta, iar întristarea și vaietul vor fugi” (Isaia 35:8,10; 62:10); că toți cei găsiți vrednici vor moșteni viața veșnică, nu în cer, ci în paradis pe pământ (Matei 25:31-46), dar cei nevrednici vor fi distruși (Isaia 65:20; Apocalipsa 20:7-9; 21:8; Psalmii 145:20)?

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.