Războiul împotriva sărăciei

ȘTIAȚI: multe țări — în special SUA — depun eforturi nobile, pe scară largă, pentru îmbunătățirea condițiilor celor care au nevoie — financiar, social, educațional și fizic?

 • Știați că, sărăcia, la fel ca boala, durerea, tristețea, suferința, deznădejdea, ignoranța, superstiția, nebunia, exploatarea și depravarea morală și religioasă, există deoarece „printr-un singur om [Adam] păcatul a intrat în lume, și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit” (Romani 5:12, 19)?

ȘTIAȚI CĂ: în ciuda egoismului uman, mulți bani se cheltuie pentru a ajuta oamenii care suferă?

 • Știați că, printre oameni funcționează două dispoziții — cea distructivă, demoralizatoare, degradantă, diabolică; cealaltă constructivă, înnobilatoare, înălțătoare, dumnezeiască?
 • Știați că, în ciuda depravării oamenilor în păcat, ei au în continuare rămășițe ale Spiritului sfânt al lui Dumnezeu sau a dispoziției lui Dumnezeu, cum ar fi mila, compasiunea și dragostea față de semeni așa cum se manifestă în numeroasele lor eforturi umanitare?
 • Știați că, eforturile de combatere a sărăciei, legile împotriva muncii copilului și a drepturilor muncii, bibliotecile publice, facilitățile educaționale gratuite, legile privind alimentele pure, reglementările sistemului sanitar, îngrijirea medicală și prevederile de securitate socială, ridicarea socială, ajutorul social, pensia la bătrânețe, toate sunt eforturi nobile, destinate pentru binele omului?
 • Știați că, în condiția actuală, degradată și decăzută a omului toate acestea și multe alte binecuvântări nu produc toate rezultatele bune sperate — că odată cu creșterea mare a călătoriilor și cunoștințelor din prezent (Daniel 12:4), a descoperirilor și invențiilor moderne minunate (inclusiv automatizarea), eliberând omul de multă muncă grea și obositoare, oamenii în general sunt mai nemulțumiți și mai neliniștiți ca niciodată înainte?
 • Știați că, ceea ce își dorește cu adevărat o sărmană persoană oarbă sau oloagă, nu sunt banii, ci ochii și picioarele naturale bune, și ceea ce își dorește o sărmană familie lipsită de o persoană iubită, nu sunt banii ci întoarcerea persoanei iubite?
 • Știați că, cineva poate să adune multe comori pământești pentru sine, și totuși să rămână sărac și nenorocit — „nu este bogat față de Dumnezeu” (Luca 12:16-21; Apocalipsa 3:14-18)?
 • Știați că, în acest fel, sărăcia include mai mult decât lipsă de bani, îmbrăcăminte, adăpost, sănătate bună, educație și beneficii sociale — că întreaga rasă umană este afectată de sărăcie, lipsită de facultățile și calitățile fizice, mentale, artistice, morale și religioase perfecte, ale chipului lui Dumnezeu creat în Adam, totuși în rasa sa aceste calități fiind în mare parte șterse de păcat, eroare și procesul morții?

ȘTIAȚI CĂ: marea binecuvântare a lui Dumnezeu, care cu adevărat „îmbogățește” și „nu adaugă nicio durere”, vine la om numai prin pocăință și credință în Cristos, care „era bogat, totuși pentru voi s-a făcut sărac, ca voi, prin sărăcia lui, să fiți bogați”; și că omul (chiar dacă este sărac în lucrurile pământești) după consacrare lui Dumnezeu devine mai „bogat față de Dumnezeu”, „în credință” și „în fapte bune” (Proverbe 10:22; Romani 10:12; 2 Corinteni 8:9; Luca 12:21; Iacov 2:5; 1 Timotei 6:18)?

 • Știați că, „toată creația [rasa lui Adam] împreună geme și împreună suferă durerile nașterii [în robia păcatului și a morții]”, deoarece ea a fost „supusă deșertăciunii [slăbiciunii morale] nu de bunăvoie [ei au moștenit-o de la Adam], ci din cauza celui [Iehova] ce a supus-o, în speranța [unui Eliberator care vine]”, și că în Veacul Milenar viitor, în Împărăția lui Dumnezeu pe pământ, ea toată „va fi eliberată [de Cristos] din robia putrezirii [condamnarea la moartea adamică și efectele sale, inclusiv sărăcia] în glorioasa libertate a copiilor lui Dumnezeu”, și în viața veșnică dacă vor fi ascultători de Cristos (Romani 8:19-22; Faptele 3:23)?
 • Știați că, moartea [procesul morții adamice] și iadul [hades — uitare, somnul inconștient în moarte] vor „elibera pe morți” pentru a fi judecați în timpul Domniei de o mie de ani a lui Cristos, Ziua de judecată a lumii (Apocalipsa 5:9, 10; 20:4, 6, 12, 13; Osea 13:14; Psalmii 96:1-13; 98:1-9; Isaia 26:9; Faptele 17:31; 2 Petru 3:7, 8)?
 • Știați că, Isus a spus: „Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi” (Matei 26:11); deci eforturile împotriva sărăciei din Veacul Evanghelic (care se termină acum) oricât de bune ar fi, nu pot ameliora sărăcia pământească a omenirii, decât în parte, temporar, și doar în câteva moduri?
 • Știați că, în Veacul Milenar viitor — timpul lui Dumnezeu pentru a lupta cu sărăcia și a o distruge pentru totdeauna — El prin Cristos va „ridica … pe cel sărac” și „va șterge orice lacrimă”; iar „cei nevoiași dintre oameni” se vor bucura în El și de bogățiile harului Său (Psalmii 113:7; Apocalipsa 21:4, 5; Isaia 29:19; Efeseni 1:7; 2:4, 7)?

ȘTIAȚI CĂ: în Împărăția Milenară a lui Cristos, „timpurile de restabilire a tuturor lucrurilor”, Cristos „va judeca pe cei săraci cu dreptate” și „va elibera pe cel nevoiaș … pe cel sărac … și pe cel ce nu are ajutor”; căci ca sămânță a lui Avraam, El va binecuvânta „toate familiile pământului”, va lumina „pe fiecare om” și „va atrage pe toți” la El (Faptele 3:19-21; Psalmii 22:27-31; 72:2, 4, 12, 13; 86:9; Geneza 12:3; 22:18; Galateni 3:8, 16, 29; Ioan 1:9; 12:32)?

 • Știați că, în „veacul care vine” vor exista „ceruri noi [noi puteri de conducere religioasă — Împărăția lui Cristos] și un pământ nou [societatea umană organizată pe o bază nouă], în care locuiește dreptatea [justețea și iubirea, nu nedreptatea și ura]” (Evrei 2:5; 2 Petru 3:13; Isaia 65:17-25; 66:22; Apocalipsa 21:1)?
 • Știați că, la sfârșitul Domniei lui Cristos de o mie de ani, blestemul păcatului și morții adamice (inclusiv sărăcia) nu va mai fi — „ei vor ședea, fiecare om sub via sa și sub smochinul său”; „tot pământul va fi umplut” cu gloria și cunoașterea lui Dumnezeu; și „pe toți stricații îi va nimici” (Apocalipsa 22:3; Mica 4:1-4; Numeri 14:21; Isaia 11:9; 35:1-10; Ieremia 31:34; Psalmii 145:20; Apocalipsa 20:7-9, 15; 21:8)?
 • Știați că, „Demn este Mielul care a fost înjunghiat să primească puterea și bogățiile și înțelepciunea. … Și fiecare creatură care este în cer și pe pământ” se va alătura la marele Cor Aleluia, spunând: „Binecuvântarea și onoarea și gloria și puterea fie ale aceluia ce șade pe tron și a Mielului, pentru totdeauna și întotdeauna” (Apocalipsa 5:12, 13)?

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.