Pacea, cum va veni?

ȘTIAȚI CĂ: oamenii în general doresc o pace globală durabilă între națiuni, dar că acest lucru întotdeauna pare foarte greu de realizat?

 • Știați că, mulți privesc cu alarmă și frică stocarea considerabilă și continuă de arme mortale, în special rachete nucleare și cu neutroni și alte bombe, în stare să distrugă întreaga omenire?
 • Știați că, această stocare împlinește profeția biblică: „Pregătiți războiul … bateți fiarele voastre de plug în săbii și cosoarele voastre în sulițe; cel slab să zică: Sunt tare” (Ioel 3:9, 10)?
 • Știați că, la nivel mondial există multe opinii pentru reducerea reciprocă a fabricării și stocării armelor nucleare și a altor arme, dar națiunile rivale se tem că inspecția adecvată a arsenalului celuilalt va fi imposibilă și că o anumită națiune va continua să-și construiască arsenalul în secret?
 • Știați că, în timp ce o anumită măsură de reducere a fabricării și a stocurilor de arme nucleare și a altor arme mortale poate proveni din negocieri între marile puteri mondiale, astfel de negocieri de dezarmare se vor încheia cu siguranță în nerealizarea obiectivului dorit de pace adevărată și durabilă între națiuni?
 • Știați că, deși există bine în ea, ordinea actuală de pe pământ este numită biblic „această lume rea” și Satan este numit „dumnezeul acestei lumi” (Galateni 1:4; Ioan 14:30; 2 Corinteni 4:4)?
 • Știați că, Dumnezeu nu este neputincios să zădărnicească pe Satan și stăpânirea lui malefică, ci că El a permis răul pentru a-și îndeplini scopurile, învățând pe toți, inclusiv pe poporul lui Dumnezeu, multe lecții valoroase?
 • Știați că, răul îngăduit de Dumnezeu aproape că a îndeplinit scopurile Sale dorite și că a venit vremea ca El să distrugă imperiul rău al lui Satan?
 • Știați că, din anul 1914 Dumnezeu a cauzat cel mai mare Timp de Necaz din totdeauna (Daniel 12:1), și că înainte ca el să treacă, stăpânirii malefice a lui Satan i se va pune capăt?
 • Știați că, profetul Ilie, reprezentând adevărata Biserică a lui Dumnezeu, a văzut o viziune a unui mare vânt, cutremur și foc distrugător, reprezentând Biserica lui Dumnezeu văzând un mare război, revoluție și anarhie distrugând imperiul lui Satan și umilind omenirea, astfel încât ea să asculte de Dumnezeu „o voce blândă, șoptită” vorbind adevărata pace (1 Împărați 19:11, 12)?
 • Știați că, luându-și punctul de vedere după Timpul de Necaz, psalmistul spune profetic: „Priviți faptele lui Iehova, ce pustiiri a făcut pe pământ. El face războaiele să înceteze până la marginea pământului; el frânge arcul și retează sulița în bucăți; el arde carul în foc. Liniștiți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu; Eu voi fi înălțat pe pământ” (Psalmul 46:9-11)?
 • Știați că, din 1914 au avut loc cele două faze ale marelui Război Mondial, multe revoluții și anarhii, și că mult mai mult trebuie să aibă loc în acest mare Timp de Necaz mondial și că, dacă nu ar fi controlat de Dumnezeu, toți oamenii ar fi omorâți, dar că El, prin intervenția lui Isus și a Bisericii Sale, va scuti pe unii (Matei 24:21, 22; Țefania 2:3; 3:8, 9)?
 • Știați că, „această lume rea”, cu sistemele sale religioase false („cerurile”) și ordinea socială („pământul”), trebuie distrusă pe deplin de necazul distrugător („foc”) din această „zi a Domnului” și va fi înlocuită de noul sistem religios al lui Isus și al Bisericii Sale („noile ceruri”) și de noua lor ordine socială pe pământ („pământul nou, în care locuiește dreptatea” — 2 Petru 3:7-13; Isaia 25:6-9; 35:1-10; 65:17-25; Daniel 2:1-49)?
 • Știați că, același Timp de Necaz este descris în Evrei 12:26-28 ca un cutremur, care zguduie violent cerul și pământul, că toate lucrurile care nu sunt întemeiate pe adevăr și dreptate vor fi zguduite și vor rămâne doar cele întemeiate în mod corect — lucrurile Împărăției lui Dumnezeu, că astfel noua guvernare pe pământ, „dorința tuturor națiunilor, va veni” (Hagai 2:6, 7; Romani 8:19-22)?
 • Știați că, Isus, marele Prinț al Păcii, va stabili noul guvern al pământului, în care vor veni oameni din toate națiunile și în care „își vor bate din săbii fiare de plug … nu va ridica națiune sabie împotriva altei națiuni nici nu vor mai învăța războiul”. „Dar ei vor ședea fiecare om sub via și sub smochinul său; și nimeni nu îi va înspăimânta” (Isaia 2:2-4; 9:6, 7; Psalmii 22:27-29; 72:1-20; 86:9; Mica 4:1-4)? Aceasta va fi adevărata pace durabilă, de mult timp căutată, universală!
 • Știați că, în afară de aducerea păcii în cele din urmă în toate națiunile din întreaga lume, Isus aduce pace tuturor celor care își pun încrederea în Dumnezeu și în El?
 • Știați că, dacă cineva vrea să-i placă lui Dumnezeu, el mai întâi „trebuie să creadă că El este și că este un răsplătitor al celor ce îl caută cu zel” (Evrei 11:6)?
 • Știați că, trebuie să recunoaștem cu toții că suntem păcătoși din rasa condamnată la moarte a lui Adam și să ne pocăim de păcatele noastre și să-L acceptăm pe Isus ca pe Mântuitorul nostru personal, având astfel păcatele noastre iertate și devenind îndreptățiți prin credință (Faptele 20:21); și că „fiind declarați drepți prin credință, avem pace cu Dumnezeu [și părtășie cu El — 1 Ioan 1:3-7] prin Domnul nostru Isus Cristos: prin care deasemenea avem acces prin credință la acest har în care stăm și ne bucurăm în speranța gloriei lui Dumnezeu” (Romani 5:1, 2)?

• Știați că, dacă noi ne dedicăm sau ne consacrăm viețile noastre lui Dumnezeu (Proverbe 23:26; Matei 16:24; Romani 12:1), obținem o seninătate a inimii și a minții, o pace mai profundă și mai deplină, „pacea lui Dumnezeu, care întrece orice înțelegere [umană], [care] ne va păzi inimile și mințile prin Cristos Isus”,  ferindu-ne de frică într-o lume plină de teamă (Psalmul 119:165; Isaia 26:3, 4; Ioan 14:27; Filipeni 4: 6, 7; Coloseni 3:15)?

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.