O CORECTARE

Ne vom aminti că în PT 1921, 105, 106, am publicat un articol intitulat Unele Paralele Izbitoare. Articolul a fost publicat pentru a dovedi că timpurile neamurilor au început cu 606 ani înainte de Cristos și nu în 588 sau 587 sau 586 î.e.n. după cum au pretins în mod schimbător cei de la PBI. Iarna trecută [în 1932, n.e.], în timp ce ne pregăteam să mergem în Europa, un frate ne-a trimis o scrisoare pe care el a primit-o de la un frate care nu este la Adevărul Epifaniei. Această scrisoare preciza că, în fiecare caz, datele paralele pe care le-am dat în acel articol pentru anii 1912 și 1914 sunt cu o zi mai scurte față de timpul corect, dacă luna lunară este determinată de luna nouă de la 180° longitudine estică și de ziua începută la ora 18:00 după ce luna se înnoiește în locul acela. Nu am putut găsi timp înainte de acea călătorie pentru a cerceta din nou subiectul, și programul nostru foarte încărcat de la întoarcerea noastră pe 31 martie, la fel ca cel dinaintea călătoriei, fiind un șir de rămâneri oarecum scurte la Casa Bibliei și de călătorii lungi de peregrin, ne-a făcut să scăpăm din minte subiectul; pentru că de pe 29 ianuarie 1932 am făcut lucrare de peregrin timp de aproape șapte luni până pe 29 noiembrie 1932 când a venit o scrisoare de la un alt frate care ne amintea de subiectul acela. Autorul scrisorii inițiale împreună cu autorul celei de-a doua scrisori au căutat să-și folosească criticile pentru a dovedi cu siguranță că noi nu suntem demni de încredere. Cel care a scris ultima scrisoare a exprimat aceeași dificultate în privința metodei noastre de a ajunge la datele acelea, dar a spus că paralelele sunt prea izbitoare pentru a fi greșite și ne-a cerut să armonizăm problema. Chiar dacă ne grăbim din nou cu pregătirea pentru o altă călătorie lungă de peregrin, cea de-a doua scrisoare ne-a economisit mult timp prin faptul că indică orele de la Greenwich, unde începe longitudinea estică și cea vestică, pentru luna nouă a lunii a zecea a anului 1912 și pentru luna nouă a celei de-a patra, a celei de-a cincea și a celei de-a șaptea luni a anului 1914; și aceste informații ne-au demonstrat că noi am greșit cu o zi întreagă în scădere în fiecare caz prin faptul că am început lunile lunare la prima oră 18:00 după ce s-a înnoit luna la 180° longitudine estică.

Știind că noi nu am „îndreptat” datările pentru a face ca paralelele să iasă bine, căci aceasta ar fi însemnat să mânuim înșelător Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce noi nu facem niciodată, ne-am întrebat cum am ajuns să greșim din punctul de vedere al calculării la 180° longitudine estică? Am venit la Domnul în rugăciune cu această problemă și am luat-o să o studiem, și în scurt timp am găsit că am făcut o greșeală firească: Știind că după ora noastră luna se înnoiește la 180° longitudine estică cu douăsprezece ore înainte de a se înnoi la Greenwich, în loc să calculăm 12 ore înainte față de ora de la Greenwich, așa cum ar fi trebuit să facem, noi am calculat 12 ore după ora noastră [adică ora locală la Filadelfia, n.e.] înainte de ora de la Greenwich, ceea ce desigur a făcut să fie cu o zi întreagă de 24 de ore în urmă față de ora de la 180° longitudine estică. Prezentăm aici un tabel cu lunile de la Greenwich despre care vorbim:

A zecea lună a anului 1912 8 decembrie, ora 17:07
A patra lună a anului 1914 23 iunie, ora 15:33
A cincea lună a anului 1914 23 iulie, ora 2:38
A șaptea lună a anului 1914 19 septembrie, ora 21:33

Luna nouă la Ierusalim are controlul

Aceste datări, care au mers cu 12 ore înainte pentru a ajunge la aceste luni noi de la 180°, și au început luna lunară cu următoarea oră 18:00, în fiecare caz au făcut ca datările noastre pentru paralele să fie mai scurte cu o zi. Imediat am ajuns la concluzia că o astfel de armonie în paralele trebuie să fie corectă, dar că metoda de datare a lunilor lunare de la 180° longitudine estică trebuie să fie incorectă. Pe măsură ce examinam cifrele, am văzut că Greenwich nu putea fi locul care să dea ora lunii noi pentru lunile lunare și totuși toate paralelele să rezulte corect. Pe măsură ce am continuat să ne rugăm și să studiem, ne-a fulgerat mintea gândul acesta: Întrucât prima parte a paralelei celor 2520 de ani a fost determinată de luna care se înnoiește la Ierusalim, de ce nu ar trebui ca și a doua parte a paralelei celor 2520 de ani să fie determinată de luna care se înnoiește la Ierusalim, deoarece este necesar ca luna să se înnoiască în același loc pentru ambele părți ale paralelei, dacă vrem să oferim diferențele exacte de timp dintre ele pentru evenimentele lor paralele? Pe longitudine, Ierusalimul se află la 35° 13′ 30″ est de Greenwich, iar acest lucru face ca ora la Ierusalim să fie cu 2 ore, 20 de minute și 54 de secunde înainte față de ora de la Greenwich, ceea ce înseamnă că luna se înnoiește la Ierusalim cu atâta timp înainte de a se înnoi la Greenwich; pentru că trebuie să ne dăm ceasurile înainte cu patru minute pentru fiecare grad cu care mergem spre est, sau cu o oră pentru fiecare 15°. Dar totuși am aflat că, dacă așteptăm până la următoarea oră 18:00 după ce se înnoiește luna la Ierusalim, datele acestea nu ar ieși corect. Apoi ne-a venit în minte întrebarea: Pe ce autoritate se sprijină ideea că trebuie să așteptăm până la următoarea oră 18:00 după ce se înnoiește luna pentru a începe luna lunară? La întrebarea aceasta răspunsul este Talmudul, care este aproape tot așa de nedemn de încredere ca și mitologiile păgâne. Cuvântul lui Dumnezeu nicăieri nu spune așa. În mod repetat Biblia socoate ca zile întregi prima zi și ultima zi dintr-o serie de zile, indiferent că sunt sau nu fracțiuni de zile (a se compara Matei 12:40; 27:63; Marcu 8:31 cu Matei 16:21; 17:23; 20:19; Luca 9:22; 18:33; 24:7, 21, 46; 1 Corinteni 15:4). Acest lucru este de asemenea dovedit de armonia dintre metoda romană care socoate doar 6 zile întregi în Matei 17:1 și Marcu 9:2 și metoda ebraică care adaugă părțile fracționare ale primei zile și ultimei zile ale seriei, făcând să fie „cam opt zile” în Luca 9:28. Acest lucru dovedește că Talmudul este contrar Bibliei pe acest subiect. Zilele în care începe primăvara, vara, toamna și iarna, adică zilele în care soarele intră în constelațiile corespunzătoare, în toată lumea sunt socotite ca primele zile ale acestor anotimpuri, fără a aștepta prima zi întreagă care urmează după aceea pentru a începe anotimpul corespunzător. Din nou, prima zi a fiecăreia dintre celelalte trei sferturi ale fazelor lunii nu începe cu următoarele 24 de ore de la ora 18:00 după ce începe fiecare dintre ele, ci exact atunci când începe fiecare dintre ele. De ce nu ar trebui să fie adevărat acest lucru și despre prima zi de un sfert a lunii și astfel acea zi să fie prima zi a lunii lunare? Noi nu vedem niciun motiv pentru care nu ar trebui să fie așa. Aplicând această regulă la luna lunară, ziua în care luna se înnoiește trebuie să fie socotită drept prima zi a lunii lunare, fără a ține seama dacă este o fracțiune de zi. Această regulă ne cere ca ziua care începe odată cu ora 18:00 după înnoirea lunii să o socotim drept ziua a doua a lunii lunare. Dacă socotim în așa fel prima zi și a doua zi a lunii lunare, atunci datele paralele ale celor 2520 de ani menționate în PT 1921, 105, 106, ies exact până la zi dacă luna lunară este determinată de luna nouă de la Ierusalim. Prin urmare, din paralelele celor 2520 și ale celor 1845 de ani, datările celor 1845 de ani fiind în timpul asediului Ierusalimului în anul 70 e.n. și în timpul mersului germanilor împotriva rușilor în anul 1915, știm că Dumnezeu socoate ziua în care luna se înnoiește la Ierusalim ca fiind prima zi a lunii lunare, fără a ține seama de cât de lungă sau scurtă este fracțiunea acelei zile după înnoirea lunii. Prin cele două paralele menționate mai sus Biblia ne aduce la cunoștință ceea ce Dumnezeu socoate drept prima zi a lunii lunare. Tot așa a socotit-o și Fratele Russell în Reprintul 4756, col. 2, par. 5. „Anul acesta luna nouă a echinocțiului de primăvară apare pe 30 martie, făcând-o prima zi a primei luni.”

Calendarul evreiesc modern cade la pământ la fiecare dintre datele paralele de mai sus; de aceea știm că Dumnezeu nu aprobă calendarul acesta. Așadar noi îl respingem acum ca și în trecut. Datele calendarului evreiesc pentru începutul lunilor anilor despre care am vorbit sunt:

A zecea lună a anului 1912 9 decembrie, ora 18:00
A patra lună a anului 1914 23 iunie, ora 18:00
A cincea lună a anului 1914 23 iulie, ora 18:00
A șaptea lună a anului 1914 20 septembrie, ora 18:00

Dacă comparăm tabelul acesta cu cel dat mai sus pentru Greenwich, ținem seama de cele 2 ore, 20 de minute și 54 de secunde care trebuie socotite înainte pentru ora Ierusalimului și folosim metoda prezentată mai sus, atunci paralelele ies exact; în timp ce în fiecare caz calendarul evreiesc cade la pământ. Acesta este modul în care Dumnezeu ne spune să nu folosim calendarul evreiesc, ci să folosim ora Ierusalimului pentru luna nouă ca să stabilim prima zi a lunii lunare. Se poate ridica întrebarea: De ce Dumnezeu încă continuă să folosească luna nouă a Ierusalimului ca pe cea care determină prima zi a lunii lunare pentru întreaga lume? Noi credem că El o face cel puțin din trei motive: (1) ca să păstreze datările exacte pentru a face legătura dintre faptele Sale din vremurile biblice și din vremurile ulterioare – trecut și prezent; (2) pentru a face legătura la timpul exact dintre procedeele Sale din Veacul Evanghelic și cele din Veacul Milenar – prezent și viitor; și (3) din motivul următor: în Mileniu Ierusalimul va fi capitala lumii; și deci în mod logic trebuie să dea lumii ora sa ca bază pentru orele ei diferite. Îi mulțumim lui Dumnezeu și îl lăudăm pentru această părticică a Adevărului care merge înainte corectând greșelile.

Dar, iubiților, Dumnezeu nu este un Dătător zgârcit. (Iacov 1:5.) Atunci când dă, El dă cu generozitate; și în acest dar al Adevărului El ne-a dat mai mult Adevăr decât este indicat mai sus. În cele din urmă El ne-a dat modalitatea corectă de a afla data Comemorării. Pastorul nostru a avut mare dificultate cu această problemă și, în măsura în care putem desluși din metodele sale diferite, uneori el a folosit ziua cu lună plină, uneori a folosit calendarul evreiesc, uneori a folosit metoda pe care am susținut-o până acum (180° longitudine estică), uneori a folosit Ora Estică Standard a SUA, iar alteori, ignorând pe toate acestea patru, el a folosit nu știm exact ce metodă. În 1905, fiind nedumerit de metodele acestea diferite, el chiar a susținut ca data de 14 Nisan să fie lăsată cu totul la o parte și în schimb să fie luată data bisericii nominale – seara din Vinerea Mare. Și în timpul Epifaniei, feluritele grupuri ale poporului Domnului au folosit toate aceste cinci modalități și l-au citat pe el pentru aprobare. Indicându-ne începutul adevărat al lunii lunare după cum îl are El în vedere, Dumnezeu arată că nici unul dintre noi nu a fost pe calea cea dreaptă; și El de asemenea ne arată Adevăr adițional. Sinceritatea pe care o avem față de Domnul și de Biserică ne cere să ne recunoaștem partea la această greșeală, pe care o regretăm profund, dar care nu ar fi putut fi corectată înainte de a veni timpul cuvenit pentru a fi deschis Adevărul, deși greșeala menționată mai sus ne-a convins că Dumnezeu a socotit acum de la 180° longitudine estică. Conform celor constatate mai sus, va trebui să corectăm data Comemorării pe care am anunțat-o pentru anul acesta [1933, n.e.]. Anul acesta ea cade vineri seara, pe 7 aprilie. Această experiență este încă o dovadă că preoții care sunt purtători de cuvânt ai Domnului nu sunt infailibili; dar că atunci când Adevărul este cuvenit, iertându-le cu grație erorile din trecut, Domnul îi folosește cu drag pentru a-l anunța. Cum ar putea El să-i folosească în continuare ca purtători de cuvânt dacă ei nu s-ar umili cu bucurie recunoscându-și neajunsurile și nu ar fi bucuroși să anunțe lumina care crește? Refuzul de a face acest lucru ar face imposibil ca Domnul să-i folosească pentru a da Adevărul care înaintează contrar prezentărilor lor eronate de odinioară. Noi îi mulțumim lui Dumnezeu că, fiind o parte a mamei unei fiice, am fost curățiți încă de un element al erorii și suntem sfințiți încă de un element al Adevărului care merge înainte. Fie ca aceeași binecuvântare să fie privilegiul întregului Israel al lui Dumnezeu în timp ce slujește Adevărului. În această experiență se află mai multe lecții pentru noi toți: Să nu ne așteptăm și nici să nu le cerem preoților care sunt purtători de cuvânt să fie fără erori; ci să ne bucurăm cu ei că se curăță continuu de ele (Leviticul 12), și să nu-i respingem atunci când eroarea este făcută de cunoscut, ci să ne alăturăm lor curățându-ne de aceasta. Și să ne amintim cu toții că asemenea curățiri și asemenea înaintări în Adevăr vor continua până când Adevărul va fi curățit în întregime până în anul 1954. Acest fapt ne va ajuta să nu ne poticnim cu cei care se poticnesc atunci când au loc asemenea curățiri.

Datele pe care noi le-am găsit în Piramidă pentru anii 1846, 1914, 1917 și 1920 sunt corecte și nu aparțin celor de mai sus, întrucât sunt întemeiate pe timpul solar nu pe cel lunar, și de fapt pe ora Statelor Unite de Est, acolo unde s-au împlinit și trebuie să fie măsurate toate evenimentele în cauză.

PT 1933, 23-25

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.