MESAJUL COMPLET AL EVANGHELIEI

Speranța Vieții Eterne Pentru Toți

ȘTIAȚI CĂ:  Mulți predică ceea ce ei numesc „mesajul complet al evangheliei”, dar că de obicei ei îl lipsesc de niște părți foarte importante și care  mângâie inima ale mesajului complet  al „glorioasei evanghelii” a lui Dumnezeu și a lui Cristos (1 Timotei 1:11; 2 Corinteni 4:4)?

 • Știați că, cuvântul evanghelie înseamnă „vești bune”, „știri bune”, „mesaj bun” și că toți au nevoie de „știrile bune” ale Bibliei glorioase?

ȘTIAȚI CĂ: Evanghelia a fost predicată într-o formă scurtă încă de pe  timpul lui Avraam (cu peste 2000 de ani î. Cr.) — că  Biblia spune că Dumnezeu  „i-a predicat mai dinainte  lui Avraam, spunând: În tine toate națiunile vor fi binecuvântate” (Galateni 3:8; Geneza 12:3; Evrei 6:13-18)?

 • Știați că, Dumnezeu a dezvoltat această mare promisiune a Evangheliei Avraamice în Geneza 22:16-18, spunând: „Pe mine însumi am jurat… binecuvântând te voi binecuvânta și înmulțind voi înmulți sămânța ta ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării; și sămânța ta va stăpâni poarta dușmanilor săi; și în sămânța ta toate națiunile pământului vor fi binecuvântate?”
 • Știați că, sămânța lui Avraam nu sunt doar urmașii săi trupești, dar în mod special toți creștinii care au credință puternică în Dumnezeu, cum a avut Avraam (Romani 4:1-25; Evrei 11:8-19; Iacov 2:23)?
 • Știați că, Biblia spune că sămânța principală a lui Avraam „este Cristos” și „dacă voi sunteți ai lui Cristos (urmașii Lui adevărați), atunci sunteți sămânța lui Avraam, și moștenitori conform promisiunii” (Galateni 3:16, 29; Faptele 3:25, 26; Efeseni 2:11-15; 3:6)?
 • Știați că, această glorioasă promisiune a Evangheliei arată că vor exista două feluri de sămânță: una care va trăi în cer — „ca stelele cerului”— iar cealaltă va  trăi pe pământ — „ca nisipul de pe țărmul mării” și că vor fi „ceruri noi și un pământ nou [Împărăția lui Dumnezeu pe pământ — Matei 6:10], în care locuiește dreptatea” (Isaia 65:17; 2 Petru 3:13), în care mai ales sămânța cerească va binecuvânta foarte mult toate familiile pământului (Faptele 15:14-17)?

ȘTIAȚI CĂ: Dumnezeu își arată  dragostea Sa mare pentru omenire, prin aceea că „pe când eram noi încă păcătoși, Cristos a murit pentru noi”, „pentru cei neevlavioși”, că astfel Isus „s-a dat pe sine însuși răscumpărare pentru toți, ca să fie mărturisit la timpul cuvenit”, „ispășirea [satisfacția] pentru păcatele noastre: și nu doar pentru ale noastre, ci și pentru ale întregii lumi” (Romani 5:6-11; 1Timotei 2:3-6; 1Ioan 2:2)?

 • Știați că, prin urmare, Isus este „calea și adevărul și viața”; că nimeni nu poate veni la Dumnezeu decât prin credință în Isus (Ioan 3:14-17, 36; 14:6; 10:9; Faptele 4:12; 16:31; 1 Ioan 5:10-12)?
 • Știați că, pentru a deveni sămânța lui Avraam toți trebuie să creadă în existența și răsplățile lui Dumnezeu, să se pocăiască de păcate și să creadă în Isus ca Cel pe care Dumnezeu L-a trimis în lume pentru a fi Salvatorul nostru de păcatele noastre (Evrei 11:6; Matei 1:21; Faptele 17:30; 16:31; 20:21; 26:20) — și că numai astfel poate cineva avea „pace cu Dumnezeu” și „acces prin credință [prin renunțarea la propria voință  și acceptarea voinței lui Dumnezeu ca pe a sa proprie, adică prin  consacrare sau dedicare] la  acest  har [al lui Dumnezeu] în care stăm” (Rom. 5:1, 2)?
 • Știați că, toți credincioșii adevărați din Veacul Evanghelic care au avut binecuvântările de la Evrei 6:4, 5 au fost în încercare pentru viață veșnică în cer sau moarte veșnică — moartea a doua (Apocalipsa 20:13, 14; 21:8), fără nici o posibilitate viitoare de a căpăta viață veșnică?
 • Știați că, marea majoritate a omenirii, cei nealeși, nu au auzit (sau au auzit puțin) despre mesajul glorios al Evangheliei, despre dragostea lui Dumnezeu prin Cristos, nici nu au avut binecuvântările de la Evrei 6:4, 5, și astfel nu au fost în încercare pentru viață veșnică sau moarte veșnică în această viață (Iuda 12)?

ȘTIAȚI CĂ: Dumnezeu „dorește ca toți oamenii să fie salvați (din           condamnarea păcatului adamic) și să vina la cunoașterea adevărului” pentru a-l cunoaște pe El (Ieremia 31:34; 1 Timotei 2:4-6; 4:10)

 • Știați că, ziua de judecată a celor aleși este Veacul Evanghelic, dar că pentru cei nealeși, Dumnezeu „a stabilit o zi [de 1000 de ani] în care el [prin Cristos] va judeca lumea  în  dreptate” — în „timpurile  restituirii  tuturor   lucrurilor” (1 Petru 4:17; Faptele 3:19-21, 17:31; 2 Petru 3:7, 8; Isaia 25:6, 7; 26:9; 35:1-10)?
 • Știați că, în această mare zi milenară de judecată, când Cristos este înălțat complet, El îi va atrage pe toți oamenii la El, și toți cei care nu au avut o posibilitate deplină pentru mântuire în această viață o vor avea după ce vor fi înviați din morți — și că judecata include instruirea, probarea, corectarea, și în final luarea unei decizii, fie pentru viață veșnică pe pământ fie pentru îndepărtare veșnică în moarte (Matei 25:31-46)?

Știați că, astfel adevărata Evanghelie, glorioasă și întreagă a lui Dumnezeu oferă o ocazie deplină de mântuire pentru toți, prin credință în Cristos, pe când ceea ce unii numesc „mesajul complet al evangheliei”, este într-adevăr foarte limitat, salvând relativ numai pe foarte puțini?

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.