MĂRTURISIREA EVANGHELIEI

Fă lucrarea unui evanghelist, fă deplin dovada serviciului tău — 2 Timotei 4:5.
În ce măsură, fiecare dintre noi și toți împreună, folosim cu zel ocaziile pe care le-a pus Domnul în puterea noastră pentru a glorifica numele Său și pentru a binecuvânta pe semenii noștri bolnavi de păcat, nu numai spunându-le despre Isus și despre cuvintele Sale minunate ale vieții, dar și în ce măsură îi ajutăm să vină la El? Există diferite modalități în care putem ajuta: prin cuvânt, prin scrisoare, prin invitație la întruniri etc. Cu toate acestea, un element necesar în orice ajutor este acela că propria noastră purtare trebuie să fie în acord cu ceea ce recomandăm altora. Dacă noi înșine am fost cu Isus, am învățat de la El și am înțeles o parte a jertfirii de Sine și a iubirii Sale, vom putea ajuta mai bine pe alții care doresc să vină la El — Z ’04, 41 (R3315).
                                                                                    * * *
Zelul poate fi definit ca un devotament înflăcărat față de persoane, principii, cauze și lucruri, manifestându-se în activități entuziaste față de acestea. Prin urmare, el este o calitate care este înflăcărată, arzătoare, sentimentală. El se fierbe în sentimente entuziaste. Afecțiunile sunt agitate până la punctul de fierbere și el înrolează energiile trupului, sufletului și spiritului în exercitarea ardorii. Zelul este un devotament înflăcărat, de aceea el se leapădă de sine în orice mod posibil al jertfirii de sine în interesul obiectului căruia îi este dedicat interesul. Acesta se exercită uneori în interesul persoanelor de care este atașat prin devotament afectiv, uneori în interesul principiilor de care este atașat prin devotament înflăcărat, uneori în interesul unei cauze de care este atașat prin sprijin călduros, uneori față de lucruri de care se prinde cu devotament arzător și uneori față de două sau mai multe dintre acestea, de care se prinde cu un devotament entuziast — PT 1948, 51.
Pasaje paralele: Psalmii 40:3; 69:9; Eclesiastul 9:10; 11:6; Isaia 61:1-3; 62:1; Ieremia 20:9; Matei 4:17; 5:14; 10:7; 28:19, 20; Marcu 16:15; Luca 2:49; Ioan 9:4; 18:37; Faptele 1:8; Romani 1:16; 1 Corinteni 9:16; 15:58; Galateni 6:9, 10; Filipeni 2:15, 16; 2 Timotei 4:2.
Cântări: 70, 116 [-], 210 [-], 245 [-], 260 [169], 261 [-], 275 [-], 309 [179],
314 [-], 348 [-].
Poeziile Zorilor, 308.
Lectură din Turn: Z ʼ01, 151 (R2808: Însărcinarea cea mare a bisericii ― VDM, Vol. , Nr. , pag. ).
Întrebări: Am depus eu recent mărturie pentru Adevăr? Ce mi-a dat ajutor sau ce mi-a stat în cale ca să depun mărturie? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.