9 MAI

Așa cum l-ați primit pe Cristos Isus Domnul, așa să umblați în el, fiind înrădăcinați și zidiți în el și întemeiați în credință, așa cum ați fost învățați, abundând în ea cu mulțumire — Coloseni 2:6, 7.

Sentimentul general printre învăţătorii falselor doctrine, care cred că nu este nici necesar şi nici de recomandat a fi întemeiat în credinţă, este … că a fi întemeiat înseamnă a fi bigot. Bigot, însă, este acela care este atât de nejust în mintea lui încât primeşte şi susţine cu insistenţă ceea ce el niciodată nu a verificat, nici prin judecata sănătoasă şi nici prin autoritatea Bibliei. Nu este însă bigot lipsit de raţiune cel care, cu credinţă simplă, pe baza autorităţii lui Dumnezeu, primeşte Cuvântul lui Dumnezeu. Aceştia şi numai aceştia, care fac așa, sunt întemeiați în Adevăr. Deosebirea între un creştin tare şi neclintit şi un bigot este aceea că unul este întemeiat în Adevăr iar celălalt în eroare — Z ’03, 199 (R3215).

*       *       *

Îl primim pe Isus Cristos ca Domn prin lepădarea voinței noastre și prin acceptarea voinței Sale în locul voinței noastre. Trebuie să stăruim în acest început. Suntem înrădăcinați în El atunci când ne luăm proviziile numai de la El. Suntem zidiți în El atunci când zidim un caracter ca al Lui. Suntem întemeiați în credință conform Cuvântului atunci când rămânem fermi în ea; și abundăm în ea cu mulțumire atunci când creștem în ea cu recunoștință — PT 1935, 62.

Pasaje paralele: Ioan 1:12; Filipeni 1:27; 1 Tesaloniceni 4:1; Iuda 3, 20; Efeseni 2:20-22; 3:17; 4:1; Coloseni 1:23; 3:17; Isaia 61:3; 1 Corinteni 3:9, 11; 1 Petru 2:5; 2 Petru 2:12; Faptele 20:32; 2 Corinteni 1:21.

Cântări: 267 [-], 6, 87, 113 [-], 172 [317], 37 [37, 254], 324 [-].

Poeziile Zorilor, 23: Învățătorul nostru.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 311 (R5557: Terebinți ai dreptății  ― VDM, Vol. 11, Nr. 5, pag. 793).

Lectură suplimentară: Z ʼ15, 268 (R5761a: Ascultare și regalitateVDM, Vol. 7, Nr. 1, pag. 447); Z ʼ16, 28 (R5839: Să ascultăm de Dumnezeu mai degrabă decât de oameniVDM, Vol. 5, Nr. 2, pag. 316); Z ʼ16, 40 (R5846: Cei smeriți vor fi înălțațiVDM, Vol. 5, Nr. 1, pag. 305); Z ʼ16, 99 (R5876: Cum sunteți sfințiți?VDM, Vol. 4, Nr. 3, pag. 254); Z ʼ16, 117 (R5885: Tovarăși de jug cu CristosVDM, Vol. 4, Nr. 1, pag. 233).

L.T. în limba rusă; R5761; R5839; R5846; R5876; R5885.

L.T. în limba ucraineană; R5761; R5839; R5846; R5876; R5885.

L.T. în limba engleză; R3215; R5761; R5839; R5876; R5885.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce ajutor sau ce piedici am avut în aceste experiențe? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 09 MAI (Cântarea 138) *Z ʼ11, 380 (R4892a: „Cântări în noapte”VDM, Vol. 25, Nr. 4, pag. 1982).