9 IUNIE

În lume veți avea necaz; dar îndrăzniți, eu am învins lumea Ioan 16:33.

Nu a fost nicio răsplată de prosperitate pământească pentru credincioșia Domnului, ci dimpotrivă, lipsuri și persecuții până la moarte. El a fost „om al durerilor și obișnuit cu suferința”, ocările celor care ocărăsc pe Dumnezeu au căzut asupra Lui; cu toate că era bogat, de dragul nostru s-a făcut sărac, atât de sărac încât El Însuși a spus: „Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului n-are unde să-Și plece capul”. … Robul nu este mai presus decât învățătorul său: dacă pe El l-au persecutat și pe noi ne vor persecuta și ocările celor care l-au ocărât pe El vor cădea și asupra noastră. Singura răsplată din prezent la care se pot aștepta cei ce-L urmează pe Cristos este manifestarea iubirii și aprobării Domnului simțită în inimă — Z ’95, 207 (R4072).

*       *       *

Printre necazurile pe care poporul Domnului trebuie să le îndure pot fi enumerate dezavantajele condițiilor rele din prezent, opoziția continuă a adversarului, persecuția din partea lumii și împotrivirea cărnii, mai ales în împrejurări de istovire, boli și dureri. Domnul ne dă binecuvântări spirituale compensatoare ca o contrabalansare a acestor dezavantaje, făcându-ne în stare să ne bucurăm în mijlocul inegalităților prezente și să sperăm la victorie datorită victoriei Domnului nostru asupra lumii — PT 1932, 62.

Pasaje paralele: Ioan 15:19-25; 16:2, 3; Faptele 14:22; Romani 5:3-5; 2 Timotei 3:12; Evrei 10:32-34; 12:5-13; Apocalipsa 3:19; Ioan 14:1, 27; Romani 8:35-37; Galateni 6:14; 1 Ioan 4:4; 5:4.

Cântări: 328 [183], 38, 57, 93, 179 [133], 222 [151], 305 [-].

Poeziile Zorilor, 189: „Îndrăzniți”.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 291 (R5544: Bucuroși în strâmtorareVDM, Vol. 12, Nr. 1, pag. 815).

Lectură suplimentară: Z ʼ15, 105 (R5662a: Credința unuia persecutatVDM, Vol. 9, Nr. 4, pag. 621); Z ʼ15, 297 (R5778: Cristosul desăvârșit prin suferințăVDM, Vol. 6, Nr. 5, pag. 417); Z ʼ16, 46 (R5850: Rezultatele bune ale persecuțiilorVDM, Vol. 5, Nr. 1, pag. 301); Z ʼ16, 59 (R5857: Primul martir creștinVDM, Vol. 4, Nr. 6, pag. 291).

L.T. în limba rusă; R5116; R5387; R5662; R5778; R5850; R5857.

L.T. în limba ucraineană; R4865; R5116; R5387; R5662; R5778; R5850; R5857.

L.T. în limba engleză; R4071; R4072; R4865; R5116; R5387; R5662b; R5778; R5850; R5857.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am purtat? Ce efect au avut ele asupra mea?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 09 IUNIE (Cântarea 149) [Engl. R3932]