9 IANUARIE

Pentru că cine te face deosebit? Și ce lucru ai tu, pe care să nu-l fi primit? — 1 Corinteni 4:7.

Cei din poporul consacrat al Domnului trebuie să-și dea seama cu toții că în harul și adevărul prezent ei nu au venit prin înțelepciunea lor proprie, nici prin înțelepciunea altora, ci prin înțelepciunea și harul lui Dumnezeu. Toți cei care slujesc poporul lui Dumnezeu ca păstori, slujitori în orice ramură de serviciu, în orice fel responsabili față de Domnul datorită poziției lor în casa credinței trebuie să nutrească același gând, și posibilitățile lor de a servi ca purtători de cuvânt ai Domnului trebuie simțite și mărturisite. Dar lipsa de a mărturisi acest lucru înseamnă lipsă de a-l aprecia cum se cuvine — Z ’03, 430 (R3277).

Modul în care ne deosebim față de alții în lucrurile importante ale vieții (fie în privința talentelor, poziției sau a privilegiului de a sluji lui Dumnezeu) nu vine de la noi înșine, ci de la Dumnezeu. El este Cel care ne face să ne deosebim unii față de alții. Prin urmare, smerenia este atitudinea corectă a minții față de poziția noastră în serviciul Domnului. Lăudarea este exclusă, pentru că totul este o favoare de la El — PT 1930, 14.

Pasaje paralele: Iacov 1:17; Ioan 3:27; 1 Corinteni 12:11; Romani 12:3, 6; 1 Petru 4:10; Efeseni 2:8, 9; Filipeni 2:13; Mica 6:8; Matei 5:3; Luca 14:11; 17:10; 22:24-27; 1 Corinteni 1:28, 29.

Cântări: 95, 11, 46, 99 [-],  121 [-], 176 [130], 293 [-].

Poeziile Zorilor, 81: Calea Lui e cea mai bună.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 231 (R5284: De ce există diversitate în poporul Domnului ― VDM, Vol. 18, Nr. 1, pag. 1268).

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Care au fost rezultatele?

 

CALEA LUI E CEA MAI BUNĂ

De ce tot sufăr pierderi

Eu nu pot să știu;

Eu doar îl știu pe Tatăl

Aceasta-i voia Lui.

El mă conduce-n căi, ce să-nțeleg nu-mi este dat;

Dar știu, că toată calea cu ’nțelepciune-a planificat.

Și viața mea îmi este dată

Să pot să folosesc,

Acele daruri minunate

Cum El mi le-a ales.

Și, dacă în iubirea Lui își amintește vre-o favoare,

Eu știu, că Lui îi aparține orice și fiecare.

Eu sunt copilul Lui

Fără teamă în El pot să mă-ncred

El mă iubește și știu

Că El este Drept;

Eu în iubirea Lui, mă odihnesc și spun,

Ce face Domnul pentru mine este cel mai bun.