9 APRILIE

Nu știți că cei ce aleargă într-o cursă, toți aleargă, dar unul primește premiul? Alergați astfel ca să îl obțineți — 1 Corinteni 9:24.

Ca să câștigăm victoria nu este de ajuns numai să îmbrăcăm armura lui Dumnezeu, ci trebuie să fim eroi în luptă și să ducem un război agresiv împotriva plăcerilor ochiului și trupului, trufiei vieții și tuturor dușmanilor dreptății și curățeniei. Iubirea pentru Domnul, pentru Adevăr și dreptate trebuie să ne însuflețească, altfel nu vom fi biruitori niciodată. Numai iubirea ne va face credincioși până la moarte și ne va face potriviți pentru moștenirea sfinților în lumină. Dacă inima este cârmuită de iubire fierbinte, înseamnă că ea este cu totul supusă Domnului și înseamnă că nouă zecimi din luptă este deja câștigată. Dar chiar și atunci, după cum zice apostolul (Iuda 21), trebuie să ne păstrăm în iubirea lui Dumnezeu, în veghere, rugăciune și zel. Harul va fi din belșug acolo unde este iubire din belșug — Z ’95, 93 (R1798).

*       *       *

Viața creștinului este comparată cu o alergare. Pentru a câștiga alergarea este necesară o bună pregătire, un mare efort, o perseverență statornică, o străduință constantă și respectarea regulamentelor cât mai bine posibil. Cel care neglijează acestea nu va putea învinge, pe când cel care stăruie în acestea până la capăt va birui cu siguranță. Noi trebuie să ne dăm silința să alergăm așa ca să învingem — PT 1936, 48.

Pasaje paralele: Psalmii 19:5; Eclesiastul 9:11; Ieremia 12:5; Filipeni 3:14; Evrei 12:1; 1 Corinteni 9:25-27; Galateni 2:2; 5:7; Filipeni 2:16; 2 Timotei 2:5; 4:7, 8; Efeseni 6:12; 1 Timotei 6:12; 1 Petru 1:4; 5:4; Iacov 1:12; Apocalipsa 3:11.

Cântări: 20, 1, 44, 71, 78, 130 [111], 183 [136].

Poeziile Zorilor, 288: El ne conduce.

Lectură din Turn: Z ʼ07, 260 (R4050: Alergarea, premiul, cursa).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 180 (R4835: Răsplata sacrificiuluiVDM, Vol. 26, Nr. 4, pag. 2094); Z ʼ12, 193 (R5044: „Una fac”VDM, Vol. 23, Nr. 1, pag. 1717); Z ʼ12, 209 (R5053: „Vin să fac voia ta”VDM, Vol. 22, Nr. 6, pag. 1700); Z ʼ12, 304 (R5109a: „Luptă-te lupta cea bună” ―  VDM, Vol. 21, Nr. 6, pag. 1595).

L.T. în limba rusă; R4050.

L.T. în limba ucraineană; R4050; R4328; R4517; R4835; R5044; R5053; R5108.

L.T. în limba engleză; R1798; R4050; R4328; R4517; R4835; R5044; R5053.

Întrebări: Cum am alergat eu săptămâna aceasta? Din ce motiv am alergat? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat să alerg? Ce rezultate am obținut în alergare?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 09 APRILIE [Eng.R4064] (Cântarea 221)