8 MAI

Și aceasta este promisiunea pe care el ne-a promis-o: viața eternă — 1 Ioan 2:25.

Toți trebuie să înțelegem că avem ceva de înfăptuit la realizarea promisiunilor pline de har pe care ni le-a făcut Dumnezeu. În ce privește lucrurile vieții prezente El ne-a făgăduit că pâinea și apa ne vor fi sigure, dar aceasta nu înseamnă ca noi să neglijăm posibilitățile rezonabile pentru a le câștiga. El ne-a făgăduit, de asemenea, o parte în Împărăție în curând, dar datoria noastră este să ne asigurăm chemarea și alegerea. Dumnezeu este deplin în stare și în mod deplin vrea să-Și facă partea Sa cu privire la toate lucrurile, dar este spre folosul nostru faptul că El cere să ne dovedim credința prin faptele noastre — lucrând împreună cu El pe toate căile rezonabile — Z ’03, 175 (R3204).

*       *       *

Viața eternă nu este o posesiune firească, inerentă, a omului, ci este un dar din partea lui Dumnezeu dat celor ale căror caractere vor fi în armonie cu caracterul lui Dumnezeu. Această promisiune este necondiționată pentru cei credincioși, întărită de către Iehova prin jurământ. Dacă suntem credincioși, credința noastră se poate sprijini cu statornicie neclintită pe promisiunea lui Dumnezeu pe care El o va împlini. Ce inspirație spre loialitate ar trebui să fie o astfel de promisiune! — PT 1930, 77.

Pasaje paralele: Psalmii 21:4; 133:3; Daniel 12:3; Matei 19:29; Luca 20:36; Ioan 3:14-17; 4:14; 5:24, 25, 29, 39; 6:27, 40, 47, 50-58, 68; 10:10, 28; 12:50; 17:2, 3; Faptele 13:46, 48; Romani 2:7; 5:21; 6:22, 23; 1 Corinteni 15:53, 54; 2 Corinteni 5:1.

Cântări: 208 [147], 5, 9, 15, 62, 246 [162], 255 [166].

Poeziile Zorilor, 251: Eternitatea.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 12 (R5608: Viața promisă Bisericii ― VDM Vol. 10, Nr. 5, pag. 712).

Lectură suplimentară: Z ʼ15, 83 (R4985: Perfecțiunea organismului nu este necesară pentru încercarea de viață VDM, Vol. 24, Nr. 1, pag. 1830); Z ʼ12, 146 (R5019: Loialitatea față de Dumnezeu este necesară pentru viața veșnică VDM, Vol. 23, Nr. 4, pag. 1768); Z ʼ15, 150 (R5688: „Cununa vieții” — cine o va primi? VDM, Vol. 8, Nr. 6, pag. 575).

L.T. în limba rusă; R2683; R5688.

L.T. în limba ucraineană; R2683; R4985; R5019; R5688.

L.T. în limba engleză; R2683; R3204; R4985; R5019; R5688.

Întrebări: Cum am fost influențat eu de acest verset săptămâna aceasta? De ce? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 08 MAI (Cântarea 313) *Z ʼ13, 150 (R5239: Furtuni pe marea vieții VDM, Vol. 19, Nr. 1, pag. 1830).