8 MAI

Și aceasta este promisiunea pe care el ne-a promis-o: viața eternă — 1 Ioan 2:25.

Toți trebuie să înțelegem că avem ceva de înfăptuit la realizarea promisiunilor pline de har pe care ni le-a făcut Dumnezeu. În ce privește lucrurile vieții prezente El ne-a făgăduit că pâinea și apa ne vor fi sigure, dar aceasta nu înseamnă ca noi să neglijăm posibilitățile rezonabile pentru a le câștiga. El ne-a făgăduit, de asemenea, o parte în Împărăție în curând, dar datoria noastră este să ne asigurăm chemarea și alegerea. Dumnezeu este deplin în stare și în mod deplin vrea să-Și facă partea Sa cu privire la toate lucrurile, dar este spre folosul nostru faptul că El cere să ne dovedim credința prin faptele noastre — lucrând împreună cu El pe toate căile rezonabile — Z ’03, 175 (R3204).

*       *       *

Viața eternă nu este o posesiune firească, inerentă, a omului, ci este un dar din partea lui Dumnezeu dat celor ale căror caractere vor fi în armonie cu caracterul lui Dumnezeu. Această promisi-une este necondiționată pentru cei credincioși, întărită de către Iehova prin jurământ. Dacă suntem credincioși, credința noastră se poate sprijini cu statornicie neclintită pe promisiunea lui Dumnezeu pe care El o va împlini. Ce inspirație spre loialitate ar trebui să fie o astfel de promisiune! — PT 1930, 77.

Pasaje paralele: Psalmii 21:4; 133:3; Daniel 12:3; Matei 19:29; Luca 20:36; Ioan 3:14-17; 4:14; 5:24, 25, 29, 39; 6:27, 40, 47, 50-58, 68; 10:10, 28; 12:50; 17:2, 3; Faptele 13:46, 48; Romani 2:7; 5:21; 6:22, 23; 1 Corinteni 15:53, 54; 2 Corinteni 5:1.

Cântări: 208 [147], 5, 9, 15, 62, 246 [162], 255 [166].

Poeziile Zorilor, 251: Eternitatea.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 12 (R5608: Viața promisă Bisericii ― VDM Vol. 10, Nr. 5, pag. 712).

Întrebări: Cum am fost influențat eu de acest verset săptămâna aceasta? De ce? Cu ce rezultate?