8 IUNIE

Cel ce îl întoarce pe păcătos din rătăcirea căii lui va salva un suflet din moarte și va acoperi o mulțime de păcate Iacov 5:20.

Când îi vedem pe alții mergând pe cărări interzise, pe calea călcătorilor de lege, să nu-i urmăm în acestea spre a-i scăpa, ci să le arătăm drumul bun prin aceea că noi rămânem pe el și să-i chemăm să ne urmeze. Când vedem că unii se încurcă în doctrinele și învățăturile oamenilor, despre care noi știm că sunt fundamental greșite, nu trebuie să facem eforturi să le aprofundăm pentru a-i ajuta să iasă din ele, ci să le amintim că studierea oricărei doctrine care nu este în acord cu temelia nu este numai o întrebuințare greșită a timpului consacrat, ci este și greșit și periculos a lua cu ușurință lucruri cunoscute ca greșite, după cum toate încălcările de conștiință și de principiu sunt periculoase — Z ’95, 203 (R1860).

*       *       *

În acest pasaj păcătosul este, în general, unul care a dat înapoi, după cum arată vers. 19. Se referă în mod special la cei din Marea Mulțime, care au păcătuit împotriva angajamentelor lor de consacrare. Conduita lor i-a pus în permanență în pericolul de a merge mai departe în îndărătnicie și, în cele din urmă, de a debarca în moartea a doua (Evrei 6:4-6). A fost privilegiul poporului Domnului să caute să-i scape pe aceștia de pericolul în care se aflau și, prin aceasta, să acopere cu haina neprihănirii lui Cristos o mulțime de călcări de lege din partea celor încăpățânați — PT 1933, 79.

Pasaje paralele: Psalmii 19:7; 51:13; Matei 18:3; Luca 22:32; Faptele 3:19; Iacov 5:14-19; Matei 18:15-17; 1 Corinteni 5; 1 Timotei 1:19, 20; Evrei 3:12-14; 10:25; Galateni 6:1; 1 Ioan 5:16; Apocalipsa 7:14.

Cântări: 275 [-], 135 [114], 194 [-], 28, 104 [342], 103 [-], 101.

Poeziile Zorilor, 191: Risipitorule, întoarce-te.

Lectură din Turn: Z ʼ02, 197 (R3033: Iubirea — făcând o deosebire).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 424 (R4919: Să nu faci nimic prin care fratele tău să se poticnească ― VDM, Vol. 25, Nr. 2, pag. 1934); Z ʼ12, 98 (R4994b: Iubirea de frați, o probă crucială VDM, Vol. 23, Nr. 6, pag. 1814); Z ʼ13, 184 (R5258: Vederea spirituală proporțională cu puritatea inimii VDM, Vol. 18, Nr. 4, pag. 1310); Z ʼ14, 69 (R5412: Spiritul ajutorării VDM, Vol. 15, Nr. 2, pag. 1045).

L.T. în limba rusă; R4331; R5148; R5250_1; R5258; R5412.

L.T. în limba ucraineană; R4331; R4919; R4994_1; R5148; R5250_1; R5258; R5412.

L.T. în limba engleză; R1860; R4331; R4919; R4994; R5148; R5250; R5258; R5412.

Întrebări: Am căutat eu săptămâna aceasta să întorc înapoi pe un frate sau o soră care s-a rătăcit? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 08 IUNIE (Cântarea 247C) [Engl. R3932]