7 MAI

Este vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia — 1 Corinteni 9:16.

Noi trebuie să fim totdeauna gata să spunem altora cele mai bune vești pe care le avem. Simpatia față de creația care geme sub diferitele încercări ale vieții trebuie să ne conducă spre a arăta făgăduințele Domnului privitoare la Împărăția care vine și binecuvântările care vor fi atunci pentru toate familiile pământului. Oricine nu vestește astfel, zilnic, cu fiecare ocazie potrivită, dă dovadă fie de lipsă de cunoștință, fie de lipsă de credință în revelație sau de egoism, ceea ce Domnul nu poate aproba, și care, dacă stăruie în acestea, îl va exclude în cele din urmă de la o parte în Împărăție — Z ’03, 174 (R3204).

*       *       *

Prin Evanghelie se înțelege vestea bună a salvării în Isus și prin El. Cel mai înalt privilegiu al oricărei ființe umane este să-i fie dată slujba de a predica Evanghelia; iar cei care au în întregime spiritul acestei slujbe sunt cu inima tristă atunci când nu pot să-și îndeplinească misiunea. Atât de complet este înrădăcinată în caracterele lor exercitarea acestei slujbe încât, atunci când sunt lipsiți de ea, inima le este tristă — PT 1936, 64.

Pasaje paralele: Psalmii 40:9, 10; Eclesiastul 11:6; Marcu 8:38; 2 Timotei 1:8; Ieremia 1:17; 20:7, 9; 23:29; Amos 3:8; 7:15; Ioan 18:37; Faptele 4:20; 9:6, 15; 26:16-20; 1 Corinteni 1:18; 15:58; 2:4; 15:2; Coloseni 1:5, 6; 4:17; Romani 1:14-16; 1 Tesaloniceni 1:5; 2 Timotei 4:2; Evrei 4:12.

Cântări: 70, 44, 116 [-], 210 [-], 260 [169], 275 [-], 309 [179].

Poeziile Zorilor, 138: „Stăruie la timp”.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 140 (R5893: Propovăduirea Evangheliei o necesitate ― VDM, Vol. 3, Nr. 5, pag. 209).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am predicat eu Evanghelia săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Ce m-a împiedicat sau ce mi-a dat ajutor? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 07 MAI (Cântarea 148)