7 APRILIE

Dumnezeul meu va suplini toată nevoia voastră, conform bogățiilor sale în glorie, prin Cristos Isus — Filipeni 4:19.

Dacă nu ai zel arzător de a vesti veștile bune de mare bucurie, roagă-te serios, credincios și stăruitor, străduiește-te și în curând îl vei avea. Dacă ai zel și iubire pentru Evanghelie, dar nu ai capacitate de-a o prezenta, roagă-te pentru aceasta, folosind din plin ceea ce deja ai. Dacă ai zel și capacitate, dar îți lipsește ocazia favorabilă, du și aceasta înaintea Domnului în rugăciune cât mai curând posibil, spunându-I că tu folosești cu credincioșie toate ocaziile pe care le ai. Apoi veghează pentru mai multe posibilități, fără ca mâna ta să lenevească în a folosi cele mai modeste și cele mai mici ocazii ce-ți sunt la îndemână — Z ’96 163 (R2004).

*       *       *

Toți creștinii au nevoie de înțelepciune, dreptate, iubire și putere, pe care Dumnezeu S-a legat cu jurământ să le dezvolte în cei credincioși. În resursele Sale nepătrunse de Înțelepciune, Dreptate, Iubire și Putere Iehova are bogății din plin pentru a le suplini toate nevoile. Cu generozitate, într-adevăr, El dă calitățile acestea tuturor celor care le cer prin Fiul Său și în El, pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi Înțelepciune, Dreptate, Sfințire și Eliberare — PT 1927, 55.

Pasaje paralele: Psalmii 23; 34:7-10; 50:10; 65:9-13; Proverbe 8:21; Isaia 25:4; Maleahi 3:10; Matei 6:26-33; Romani 8:28; 2 Corinteni 9:8, 9; Evrei 13:5, 6; 1 Petru 5:7; Efeseni 1:7; 3:16.

Cântări: 67, 110 [65], 63, 119 [105, 228], 121 [-], 293 [-], 301 [-].

Poeziile Zorilor, 210: Să mă îmbărbătez.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 230 (R5508: Marele nostru purtător de poveri ― VDM, Vol. 12, Nr. 6, pag. 875).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 378 (R4723: Capacitatea și ocazia folosite greșit VDM, Vol. 28, Nr. 3, pag. ); Z ʼ14, 202 (R5492: Credincioșia față de ocazii VDM, Vol. 13, Nr. 2, pag. 900); Z ʼ15, 38 (R5623: „Tatăl vostru știe” VDM, Vol. 10, Nr. 3, pag. 693); Z ʼ15, 174 (R5704: Păcatul îngâmfării VDM, Vol. 8, Nr. 4, pag. 549); Z ʼ15, 344 (R5802: Serviciul suferințelor VDM, Vol. 6, Nr. 1, pag. 373).

L.T. în limba rusă; R5492; R5623; R5704; R5802.

L.T. în limba ucraineană; R755; R4723; R5492; R5623; R5704; R5802.

L.T. în limba engleză; R755; R2004; R4723; R5492; R5623; R5704; R5802.

Întrebări: Mi-a suplinit Dumnezeu nevoile săptămâna aceasta? În ce împrejurări? Ce efect a avut aceasta asupra mea?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 07 APRILIE [R5614] (Cântarea 177)