8 IANUARIE

Vedeți ca nimeni să nu întoarcă rău pentru rău cuiva, ci totdeauna urmăriți ceea ce este bine, deopotrivă între voi și pentru toți — 1 Tesaloniceni 5:15.

Conform standardului Scripturii, poporul adevărat al lui Dumnezeu trebuie să fie cel mai cizelat, cel mai purificat, cel mai politicos, cel mai generos și cel mai amabil dintre toți oamenii din lume. Toate aceste calități trebuie să le aibă în gradul cel mai înalt, nu numai ca formă exterioară și ca aparență de amabilitate și blândețe etc., atât de obișnuite în lume, ci ca amabilitate și blândețe izvorâte din inimă, izvorâte din aprecierea spiritului Domnului și a spiritului Adevărului, precum și a spiritului iubirii și spiritului dreptății — Z ’01, 297 (R2877).

Spiritul răzbunării este spiritul lui Satan, așa cum spiritul blândeții și al împăciuirii este Spiritul Domnului. Prin urmare, toți cei care au Spiritul Domnului vor fi în permanență atenți să facă binele, fie prietenilor sau dușmanilor, făcând bine tuturor oamenilor după cum au ocazia, în special casei credinței. Urmând totdeauna această direcție, inimile lor vor semăna tot mai mult cu inima Domnului — PT 1935, 182.

Pasaje paralele: Leviticul 19:18; Deuteronom 32:25; Psalmii 94:1; Proverbe 20:22; Matei 5:38-41; Romani 12:12-17, 19-21; Evrei 10:30; 1 Petru 2:23; 3:9; Galateni 6:10; 1 Tesaloniceni 3:12; 1 Timotei 6:18.

Cântări: 125 [-], 267 [-], 196 [142], 198 [-], 315 [-], 95, 208 [147].

Poeziile Zorilor, 114: Doar pentru azi.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 149 (R5897: Neîmpotrivirea la rău VDM, Vol. 3,  Nr. 5, pag. 204).

Întrebări: Am întors eu rău pentru rău, bine pentru rău sau rău pentru bine săptămâna aceasta? Care au fost împrejurările, motivele și rezultatele?

 

DOAR PENTRU AZI

DOAMNE, nu mă rog pentru grijile zilei de mâine;

Te rog doar pentru azi, departe de păcat mă ține.

Sârguincios să fiu în tot, și să mă rog așa cum se cuvine;

În faptă și-n cuvânt, doar pentru azi, plăcut mă ține.

Să mă supun ne-ntârziat și-ncet să-mi fac voința,

Ajută-mă să mă sacrific, te rog doar pentru azi, cu umilință.

Niciun cuvânt necugetat sau rău să nu iasă din mine;

A Ta pecete peste buzele-mi doar pentru azi o pune.

Deci, nu mă rog pentru grijile zilei de mâine,

Doamne, doar azi condu-mă și-n paza Ta mă ține!